Compartir

Benvolgut senyor/a;

Amb la finalitat d’adaptar-nos al nou Reglament General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD), UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, que entrarà en vigor el proper 25 de maig del 2018, hem adaptar la nostra política de privacitat i li recomanem que llegeix-hi atentament la següent informació sobre l’ús i finalitat del tractament.

Política de privacitat:

Qui es el responsable del tractament de les seves dades ?

El responsable es Rm Assessoria Jurídica Gran Via, SCP, amb NIF J55026009 , entitat domiciliada a 17001 Girona, Gran Via Jaume I, 14, baixos, telèfon 972 426 004, correu electrònic: juridic@rm-assessors.cat.

Per què farem servir les seves dades ?

Les dades personals proporcionades serviran per que Vostè pugui rebre el servei que en el seu cas ens tingui contractat.
També serviran per poder-lo informar sobre els productes i serveis, propis o de tercers, relacionats amb les nostres activitats professionals, que considerem puguin ser del seu interès. En el cas que no vulgui continuar rebent informació n’hi ha prou en que cliqui sobre la pestanya “donar-se de baixa” que veurà al final d’aquest correu.

Quina es la legitimació pel tractament de les seves dades ?

La base legal pel tractament de les seves dades es la prestació del servei que ens tingui contractat i/o l’interès que ens té manifestat per què les seves dades s’utilitzin per a mantenir-lo informat.

A qui es comunicaran les seves dades ?

Les seves dades personals podran ser cedides a proveïdors amb finalitats relacionades amb els serveis contractats i també podran ser cedides a administracions i a d’altres organismes públics en aquells casos en que això vingui imposat per obligació legal o disposició judicial.

Quins drets té ?

El dret a que es conservi les seves dades personals mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i que una vegada finalitzada es suprimeixin, si així ho demano.

El dret d’accedir a les seves dades i de demanar la seva rectificació i supressió.

El dret a la portabilitat per obtenir còpia de les seves dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

El dret a que en el cas que no desitgi continuar rebent comunicacions deixem de tractar les seves dades per aquella finalitat, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici de la defensa de possibles reclamacions.

Com pot exercitar els seus drets ?

Per a l’exercici dels seus drets haurà de presentar un escrit a l’adreça del responsable del tractament de les seves dades o enviar un comunicat al correu electrònic juridic@rm-assessors.cat, especificant quin es el dret que vol que sigui satisfet i adjuntant fotocòpia del seu DNI o document identificatiu equivalent. Pot demanar un model d’escrit a aquella adreça de correu també el pot obtindre de la pàgina web de la AEPD: www.agpd.es.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors