Compartir
blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

Establerta ja en els 67 anys l’edat ordinària de jubilació i alertats que no tardarem en veure-la situada en els 70 anys … o  més, es important conèixer quins requisits s’han de donar actualment per a la jubilació dels treballadors autònoms,  sigui jubilació ordinària o anticipada:

Jubilació ordinària:

  • Edat mínima 67 anys: El treballador autònom haurà d’acreditar un mínim de 15 anys de cotització, dels quals almenys 2 dintre els últims 15 per poder accedir a la jubilació ordinària en complir els 67 anys.
  • Edat mínima 65 anys: Quan el treballador autònom acrediti 38 anys i 6 mesos de cotització es podrà jubilar als 65 anys. Fins a l’any 2027 s’està aplicant de forma gradual el temps de cotització exigit per que els treballadors es puguin jubilar entre els 65 i els 67 anys.

L’import de la pensió esta en funció de les bases de cotització dels darrers 25 anys i del nombre d’any cotitzats.

Jubilació anticipada:

  • Edat mínima 60 anys: El treballadors que tenien la condició de mutualistes el dia 1.1.1967 podran accedir a la jubilació a partir dels 60 anys, però hauran d’acreditar que almenys una quarta part de les seves cotitzacions s’han fet al Règim general o a un altra règim de la Seguretat Social que permeti la jubilació anticipada. En el cas que tinguin 30 anys o més de cotització serà suficient que acreditin 5 anys de cotització en el Règim general o a un altra règim de la Seguretat Social que permeti la jubilació anticipada. En aquest cas la pensió de jubilació experimentarà una reducció en funció del període de temps en que s’hagi anticipat l’accés a la jubilació.
  • Edat mínima, 63 o 65 anys: Els treballadors autònoms que acreditin un mínim de 35 anys de cotització es podran jubilar fins a dos anys abans de la data prevista per la jubilació ordinària. En aquest cas la pensió de jubilació també experimentarà una reducció en funció del període de temps en que s’hagi anticipat l’accés a la jubilació.

 

Jubilació activa:

  • Jubilació amb el 50% de la pensió: Els treballadors autònoms podran fer compatible la seva activitat amb el 50% de la pensió de jubilació sempre que, complerta l’edat per accedir a la jubilació ordinària, acreditin que tindrien suficients cotitzacions com per rebre el 100% de la pensió.
  • Jubilació amb el 100% de la pensió: En el mateix cas anterior, podran cobrar el 100%  de la pensió si acrediten tenir contractat almenys un treballador per compte de l’autònom.

Pel que fa als autònoms societaris (persones que estan d’alta en el RETA en funció de la seva condició de conseller, soci o comuner d’una entitat amb personalitat jurídica pròpia diferent a la del treballador autònom), s’entén que no compleixen el requisit per poder  accedir al 100% de la pensió si no tenen contractat cap treballador al seu nom com a persona física. Per la seva part, amb un criteri ampli, la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social va informar el dia 2.3.2018 que el requisit es tindria per complert si el treballador autònom tenia contractat al seu nom almenys un empleat de la llar. No obstant aquest criteri ha estat deixat en suspens per l’INSS de Barcelona mentre no es delimiti el termes d’aplicació.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a alguna de les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors