Advocats a Girona i Figueres

Disposem d’advocats a Girona i Figueres per defensar els vostres interessos perquè són els nostres interessos, en tots els àmbits del dret i en totes les instàncies, de forma coordinada amb les altres àrees del despatx.

Avui dia es pensa en l’advocat com un professional que intervé únicament en els judicis i pleits; però comptar amb l’assessorament previ d’un advocat en la fase inicial o de negociació de qualsevol mena de tràmits legals; com poden ser un contracte, la mediació d’un conflicte, la preparació d’un testament o en la formulació d’una reclamació; serveix moltes vegades per evitar les despeses i inconvenients d’un judici i resoldre la qüestió d’actualitat de la forma més satisfactòria possible.

 

Dins dels advocats, podem trobar especialistes en les diferents branques del dret públic i privat.

 

RM Assessors som advocats a Girona i Figueres i comptem amb advocats laborals (especialistes en acomiadaments, prestacions de la seguretat social, EROS…); advocats fiscals; mercantils; penals especialistes en compliance penal; civils especialistes en herències, divorcis, accidents de trànsit incapacitacions i reclamacions d’impagats; i advocats administratius.

 

El Nostre objectiu, la vostra tranquil·litat.

El nostre equip

Comptem amb els especialistes adequats en cadascuna de les àrees de servei de la firma. En matèria d’assessoria jurídica comptem amb els millors advocats especialistes en cada branca del dret.

 

Voleu conèixer el nostre equip?

Divorcis i separacions

RM Assessors som advocats de família a Girona i Figueres i assessorem en la creació de parelles de fet, ajudem en la mediació de separacions i en tot tipus de divorcis: de mutu acord o contenciòs, amb custòdia sobre la pensió alimentària entre d’altres.

Herències i testaments

Els nostres advocats de familia són especialistes en l’assessorament sobre successions i testaments, herències  i ajudem amb la creació de testaments o amb l’assessorament sobre herències: últimes voluntats, legitima, llegats i successions. 

Incapacitacions i tutors

Comptem amb els millors advocats especialistes en incapacitacions i advocats especialistes en nomenament de tutors per defensar els interessos de familiars: treballem la incapacitació i tutela o discapacitats d’entre altres.

Reclamació de deutes

Els advocats de RM Assessors treballen enfornt els impagats mitjançant la reclamació de deutes defensant els vostres interessos: Impagaments entre empreses i particulars, reclamacions judicials, requeriments extrajudicials.

Dret laboral

Som advocats laboralistes i defensem els vostres interesos sigueu empresaris o treballadors, ajudem a tramitar incapacitats permanents, acomiadaments, reclamacions de salaris o E.R.O.; i comptem amb advocats laborals per assessorar sobre tots els convenis i les reestructuracions de plantilla que es poden aplicar.

Contractes immobiliaris

Amb nosaltres tobareu els millors advocats de contractes per assessorar-vos, i que us redactaran i mediaran sobre afers contractuals relacionats amb matèries immobiliàries com contractes de compravenda, arres penitencials, lloguer o lloguer amb opció a compra.

Accidents trànsit

A RM Assessors tenim els millors advocats de responsabilitat civil per reclamar danys d’accidents de trànsit. indemnitzacions per accidents i atropellaments, gestionem tots els tràmits per reclamar danys fins a obtenir la indemnització de danys i perjudicis com a responsabilitat civil.

Dret mercantil

Els nostres advocats mercantils ofereixen assessorament en la constitució de societats, dissolucions, redacció d’estatuts socials amb clàusules especials, compravenda de participacions o accions, convocatòria de juntes i assistència a les mateixes en cas de conflictes socials, accions de responsabilitat contra administradors i deutes d’empreses en concurs de creditors. Us podem assessorar sobre preconcurs, concurs acreedors i negociacions per empreses i negocis.

Compliance penal

RM Assessors som advocats penals experts en compliance penal i prevenció de riscos penals per empresa. I treballem amb totes les eines de caràcter preventiu a fi de prevenir la infracció de normes de caràcter penal i evitar eventuals sancions que generin responsabilitat a l’empresa. El compliance penal té per objecte garantir que l’activitat que realitza l’empresa i els qui la conformen i actuen en el seu nom ho facin complint les normes legals, polítiques internes, codis ètics del sector i qualsevol altra disposició que la mateixa estigui obligada a complir o que hagi decidit fer-ho de manera voluntària, com a part de les seves bones pràctiques.

Dret administratiu

Som advocats administratius i ens encarreguem de la tramitació de recursos contra sancions, tramitacions de llicències en matèria administrativa o de tipus urbanístic i requeriments.

Fiscalitat internacional

A RM Assessors comptem amb els millors advocats de fiscalitat internacional a Girona i a Figueres per oferir-vos assessorament sobre treballadors desplaçats i expatriats; o sobre treballs a l’estranger. També assessorem sobre herències amb patrimoni a l’estranger o membres de la parella de diferents nacionalitats.

Altres serveis que us podem oferir

ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE

ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS I FINQUES

ASSESSORIA LABORAL I SEGURETAT SOCIAL

CORREDORIA D’ASSEGURANCES

GESTORIA ADMINISTRATIVA

GESTIÓ PATRIMONIAL

Els nostres compromisos

Per nosaltres cada client és únic i té unes necessitats específiques. Per això és imprescindible oferir solucions a mida. L’atenció personalitzada és un dels nostres 10 compromisos.

 

Voleu conèixer la resta?

Contacteu amb nosaltres

    Accepto que aquest lloc web emmagatzemi la informació enviada perquè puguin respondre a la meva consulta.