Avís legal

Aquest portal, del que és titular ASSESSORIA RIBAS MOTJE ROMAGUERA, SL amb NIF B17467911, domicili al Av. Gran Via Jaume I, 14 Bx, 17001-Girona. Està constituït per els llocs web associats als dominis de ASSESSORIA RIBAS MOTJE ROMAGUERA, SL.

Propietat intel·lectual i industrial

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a ASSESSORIA RIBAS MOTJE ROMAGUERA, SL i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Responsabilitat dels continguts

ASSESSORIA RIBAS MOTJE ROMAGUERA, SL no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels que pugui accedir-se des del portal. ASSESSORIA RIBAS MOTJE ROMAGUERA, SL tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que puguin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

ASSESSORIA RIBAS MOTJE ROMAGUERA, SL es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, amb l’objectiu de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant  els continguts publicats o el disseny del portal.

ASSESSORIA RIBAS MOTJE ROMAGUERA, SL no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys soferts o els perjudicis econòmics, materials o de dades, que de forma directa o indirecta, es pugui provocar per l’ús d’aquesta informació.

Reproducció de continguts

Es prohibeix la reproducció total o parcial del continguts publicats en el portal.

Normativa aplicable

Les presents Condicions Generals, així com l’ús del lloc web es regiran expressament per la legislació espanyola.

Qualssevol controvèrsia serà resolta davant dels Tribunals de Girona, excepte que alguna llei o tractat internacional actués com a llei especial. En el supòsit de que qualssevol estipulació de les presents Condicions Generals resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflexats en l’estipulació original.

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors