Compartir
Tal com ha informat el Col·legi d’Agents de la propietat immobiliària de Girona, el passat 4 d’agost va entrar en vigor el Reial Decret llei 16/2021, de 3 d’agost, pel qual es prorroga fins el 31 d’octubre del 2021 mesures de protecció social que expiraven el 9 d’agost.

Destaquem:

Mesures prorrogades fins el 31 d’octubre de 2021:

  • La suspensió dels desnonaments i llançaments per a persones econòmicament vulnerables sense alternativa habitacional en els supòsits ja previstos a l’actual normativa.
  • La possibilitat de l’arrendatari de sol·licitar la moratòria o condonació parcial del lloguer de l’habitatge quan l’arrendador sigui un gran tenidor o una entitat pública.
  • La possibilitat que els arrendataris puguin sol·licitar una pròrroga extraordinària de 6 mesos més del contracte d’arrendament quan aquest finalitzi abans del 31 d’octubre del 2021 (únicament es pot sol·licitar una sola vegada).
  • La no suspensió dels subministraments quan es tracti de consumidors vulnerables i del dret a percebre el bo social.

Altres mesures:

  • Ampliat fins a fins a 30 de novembre de 2021 el termini que tenien els arrendadors per a demanar una compensació econòmica en cas d’habitatges arrendats a persones vulnerables sense que les administracions haguessin adoptat les mesures adients en el termini establert.
  • S’estableix mesures de protecció a determinats sectors com ara la protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere.
Som API, Agents immobiliaris i Administradors de finques. Consulteu-nos sense compromís.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors