Compartir

El Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny ha modificat i prorrogat les mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna pel que fa al lloguer d’habitatges.

Destaquem el següent:

Actualització de la renda

Arrendadors grans tenidors (A aquests efectes es considera gran tenidor la persona física o jurídica titular de més de deu immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m2 d’ús residencial, excloent-ne en tot cas garatges i trasters)

  • Fins el 31.12.2023 les parts podran pactar el percentatge màxim d’actualització per IPC, sense que aquest pacte pugui superar el 2%.
  • En el cas que les parts no aconsegueixin un acord, el límit màxim d’actualització serà també del 2%

Resta d’arrendadors:

  • Fins el 31.12.2023 les parts podran pactar el percentatge màxim d’actualització per IPC.
  • Si les parts no aconsegueixin un acord, el límit màxim d’actualització serà també del 2%.

Desapareix la pròrroga extraordinària de sis mesos dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual que finalitzin a partir de l’1 de juliol
A partir de l’1 de juliol els arrendataris ja no podran exigir la pròrroga obligatòria de sis mesos que s’havia previst en les anteriors mesures extraordinàries per les conseqüències econòmiques de la guerra d’Ucraïna.

Arrendataris en situacions de vulnerabilitat

Es prorroga fins el 31.12.2023 la possibilitat de que en  determinats procediments judicials, inclosos els derivats d’okupació, els arrendataris que acreditin estar en les situacions de vulnerabilitat econòmica puguin sol·licitar la suspensió del procediment de desnonament, o d’aquells procediments que tinguin per objecte el llançament de l’habitatge habitual.


 Som Agents immobiliaris, Administradors de finques i API. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 298 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors