Compartir

Hi ha temps fins el 30 de setembre per demanar una subvenció per rehabilitar edificis d’ús residencial a l’empara de la resolució  GAH/1320/2016, de 20 de maig . Fent clic aquí podeu tenir tota la informació, de la que destaquem el següent:

  • El 70% de la superfície sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge, els edificis han de tenir un mínim de 8 habitatges d’ús habitual i permanent  i han d’haver estat construïts i acabats abans del 1 de gener del 1981.
  • Excepcionalment s’admetrà sol··licituds per edificis que sense reunir els requisits de l’apartat anterior:
    • Presentin greus danys estructurals o d’altra tipus que justifiquin la subvenció.
    • Es tracti d’edificis buits amb destí íntegrament dels habitatges a lloguer, durant almenys 10 anys a comptar des de la recepció de la subvenció.
  • Les obres de rehabilitació han de fer referència a l’estat de conservació del fonaments, estructura i instal·lacions que puguin representar risc per a les persones.
  • També poden ser per millorar l’accessibilitat quan a l’edifici hi resideixin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda o majors de 65 anys.
  • Les obres no s’han d’haver iniciat abans del 27 de maig del 2016.
  • La quantia màxima de les subvencions s’estableix segons els costos o despeses subvencionables del conjunt de les actuacions de rehabilitació de l’edifici.

 

immobiliaria10

 

Som administradors de finques i agents de la propietat immobiliària. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 084 o per correu electrònic adreçat a ad.finques@rm-assessors.cat

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors