Compartir

En aquesta moments en que els bancs no paguen interessos, cal trobar formules imaginatives per mobilitzar l’estalvi. Una fórmula interessant son els “Unit-linked”. Resumim a continuació les seves característiques:

Quines son les característiques del “Unit-linket” ?:

 • Es un contracte d’assegurança que fusiona el risc de defunció propi d’una assegurança de vida amb un fons d’estalvi. Una petita part de la prima es destina risc de defunció i tota la resta va a parar al fons d’estalvi.
 • El fons d’estalvi s’inverteix en institucions d’inversió col·lectiva. En la pràctica, es com tenir els diners invertits en un fons d’inversió.
 • El gestor del fons podrà modificar les inversions sense que això suposi el rescat del contracte i sense cost fiscal. (També es permet que l’assegurat pugui modificar les inversions, però en aquest cas no es podrà aplicar el regim fiscal propi de les assegurances de vida).
 • El rendiment no està garantit i donarà beneficis o pèrdues en funció de quin sigui el rendiment del fons d’estalvi.

Que passa si l’assegurat mort durant la vigència del contracte ?: La suma de l’import assegurat pel cas de defunció més el capital que hi hagi en el fons d’estalvi es lliurarà als beneficiaris  designats que tributaran per l’Impost de Successions amb una reducció de 9.195,49  € tal com correspon als productes asseguradors.

Que passa si l’assegurat sobreviu en acabar la vigència del contracte ?: L’assegurat rebrà el capital que hi hagi en el fons d’estalvi i haurà de declarar en renda el benefici obtingut en concepte de rendiments dels capital mobiliari.

Es podrà rescatar (recuperar) el capital durant la vigència del contracte ?: En el moment de formalitzar el contracte es podrà acordar si l’assegurat podrà rescatar o no, però en aquest cas:

 • Si es permet el rescat, l’assegurat:
  • Rebrà el capital que hi hagi en el fons d’estalvi en el moment del rescat.
  • Haurà de declarar en renda el benefici obtingut com a rendiment del capital mobiliari.
  • Haurà de declarar cada any el valor de rescat a l’Impost de Patrimoni durant la vigència de l’unit-linket, cas que vingui obligat a fer la declaració de patrimoni.
 • Si no es per permet el rescat, l’assegurat haurà d’esperar al venciment del contracte per a poder cobrar però no haurà d’incloure l’Unit-linket en les seves declaracions de l’Impost de Patrimoni ja que no hi haurà valor de rescat a declarar.

Observació pel que fa a l’Impost de Patrimoni: Hi ha un projecte de llei estatal de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal en el que es preveu que els Unit-linket s’hagin de declarar a l’Impost de Patrimoni encara que no hi hagi valor de rescat, però en aquests moments aquella llei encara no ha estat aprovada.

Som corredors d’assegurances i interdiem en assegurances Unit-Linket. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 085, o per correu electrònic adreçat a jordipol@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors