Compartir
Teniu protegit el vostre patrimoni particular? sabeu que en cas de culpa o negligència , en certes situacions, en realitzar una acció o deixar-ne de fer una altre, es pot generar responsabilitat i obligació d’indemnitzar a una altra persona?

Com a ciutadans, tenim l’obligació de rescabalar a l’altra part si li causem un dany, ja sigui per acció/omissió, sempre que intervingui culpa o negligència. També les nostres accions poden generar responsabilitat objectiva pel sol fer de dur a terme una activitat que suposa un risc determinat per tercers.

Així ho estableix el Codi Civil en el seu art.1.902. També estem obligats a respondre en nom d’una tercera persona en casos com: els pares d’un menor, els tutors en nom de la persona incapacitada, els amos d’una empresa per compte dels seus treballadors, etc… (Art. 1.903 Codi Civil).

Si voleu estar tranquils us aconsellem que contracteu una bona assegurança

Hi han diverses pòlisses que podrien donar cobertura a la vostra responsabilitat, segons si estem en un àmbit professional o particular.

Les cobertures que pot incloure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil son alguna de les següents:

a) Cobertura professional o empresarial

 • RC Explotació: Es cobreix els danys materials i perjudicis derivats de l’exercici de l’activitat que realitza l’empresa. Dins d’aquesta garantia, es pot cobrir també la RC Immobiliària (danys derivats de l’immoble on es desenvolupa l’activitat), i la RC Locativa (es cobreix la responsabilitat del llogater davant del propietari de l’immoble).
 •  RC Patronal: Es cobreix les possibles reclamacions dels treballadors davant de l’empresa per danys personals o mort derivats d’accident de treball.
 •  RC de Productes i Treballs finalitzats: Reclamacions derivades pels productes i treballs realitzats per l’empresa.
 • RC unió i barreja de productes: Reclamacions derivades pels danys a béns aliens mitjançant la barreja dels productes de l’assegurat amb altres productes.
 • RC Subsidiària: Quan l’obligació de rescabalar cau sobre a una persona diferent a la del responsable real del dany, normalment per insolvència del deutor.
 • RC de Provadors: Reclamacions derivades per l’activitat de prova d’un vehicle. Molt utilitzada per tallers de reparació.
 • RC Professional: Reclamacions derivades d’errors o faltes professionals en l’exercici d’una activitat.
 • RC Administradors (D & O): Reclamacions derivades pels actes dels administradors i directius d’una empresa.
 • RC Medioambiental: La llei 26/2007 del 23 octubre, obliga a les empreses a reparar els danys malgrat que s’hagi actuat de manera respectuosa amb el medi ambient y no s’hagi comès cap infracció administrativa. Es cobririen els danys produïts al medi ambient. Compte, no es cobriria la contaminació.
 • RC Contaminació: Per cobrir les reclamacions derivades de la contaminació s’ha d’incloure expressament en la pòlissa.
 • RC Desenal: L’Art. 1.591 del Codi Civil, obliga al contractista d’un edifici de respondre durant 10 anys dels vicis de construcció.

b) Cobertura a nivell particular

 • RC Automòbil: Coneguda per la gran majoria i obligatòria per Llei per totes aquelles persones que siguin propietaris d’un vehicle a motor.
 • Defensa jurídica de la RC: Us cobreix les despeses de reclamació judicial o defensa en certs supòsits i fins als limitis contractats.
 • Assegurança de la llar: Pot cobrir la vostra responsabilitat per caiguda d’objectes al carrer, o d’arbres del jardí, o per filtracions d’aigua des del vostre habitatge, etc.. o en cas d’incendi per culpa vostra que causi danys a terceres persones o d’altres habitatges o coses.
A RM Assessors, podem auditar la vostra activitat empresarial i aconsellar-vos quina cobertura us cas per protegir-vos davant la possible reclamació d’un tercer perjudicat. Pregunteu-nos com i us assessorarem sense cap cost ni compromís. 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors