Compartir
Encara que l’assegurança de llar sol donar cobertura a la responsabilitat civil pels danys que puguin produir els gossos, aquesta cobertura pot quedar sense efecte a partir del moment en que l’assegurança dels gossos passi a ser obligatòria.

El proper dia 29 de setembre entrarà en vigor la llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, que en el seu article 30 obliga a tots els propietaris de gossos a tenir una una pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreixi els danys que el animals puguin causar a terceres persones. Aquesta obligació entrarà en vigor a partir del moment en que s’aprovi el reglament de la Llei.

Davant d’aquesta nova situació,  els nostres clients ens fan consultes de si la seva assegurança  de llar els hi pot donar aquesta garantia i per aquest motiu considerem convenient aclarir el següent:

La gran majoria de les assegurances de la llar inclouen la responsabilitat civil pels danys que puguin produir a tercers els gossos que siguin propietat de l’assegurat, però també exclouen qualsevol sinistre que hagi d’estar sotmès a una assegurança obligatòria. Per tant, haurem de tenir molt present que si apareix en la vostra assegurança una clàusula del tipus ” quedarà exclòs de cobertura quan siguin objecte d’una assegurança obligatòria” caldrà tenir contractada una assegurança específica a partir de la data que entri en vigor la llei.

Com a professionals del sector, a RM Assessors, podem revisar el condicionat general de vostra assegurança de la llar  i informar-vos en relació a la cobertura o exclusió de la vostra mascota. Evidentment, també podem fer-vos un estudi sense cap cost ni compromís d’aquesta i altres assegurances.

Heu de tenir molt present que la llei obliga i per un cost anual irrisori podem tenir coberta aquesta contingència i estar ben tranquils. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors