Compartir

Els treballadors autònoms es troben ara en aquesta situació:

  • Un 86% del total de treballadors autònoms cotitzen per la base mínima. La base mínima actual es de 919,80 €/mensuals.
  • Un 85% dels autònoms no cobraran res si estan de baixa per que no tenen inclosa en el RETA la cobertura d’incapacitat temporal i els qui la tinguin inclosa i cotitzin per la base mínima rebran una prestació de tant sols 542,68 € mensuals mentre estiguin de baixa.
  • Si moren, queden en situació d’invalidesa permanent o es jubilen no causaran dret a pensió si no acrediten uns determinats mínims de cotització (20 anys per a la jubilació).
  • L’edat mínima per a la jubilació ordinària està prevista en 67 anys i per poder cobrar el 100% de la base de cotització el treballador autònom haurà d’haver cotitzat 37 anys com a mínim. La base reguladora sobre la que es calcularà l’import de la jubilació correspondrà amb la mitjana de les cotitzacions dels darrers 25 anys. Això representaria avui una pensió d’uns 784,00 € mensuals si sempre s’hagués cotitzat per la base mínima.
  • Els treballadors autònoms podran demanar cotitzar per una base mensual superior a la mínima per a millorar la seva pensió de jubilació, però hauran de pagar el 29,8% mensual sobre la base escollida.
  • Aquestes i totes les altres prestacions de la Seguretat Social no estan garantides per contracte i depenen dels canvis legislatius que es vagin produint. Dit d’una forma, els treballadors actius estan pagant les pensions dels seus pares o avis i les pensions que ells cobrin el dia de demà dependrà del que cotitzin els seus fills i nets i de les lleis que en aquell moment estiguin vigents.

La conveniència o no d’augmentar la base de cotització depèn de les circumstàncies, i s’ha d’estudiar cas per cas, però en moltes ocasions es podria millorar el futur dels treballadors autònoms contractant assegurances privades en lloc d’incrementar voluntàriament la seva base de cotització. Veiem el següent exemple:

En Joan Lampista, es un electricista autònom, de 32 anys, casat i amb fills. Disposa d’uns 300 € mensuals per invertir  i, degudament assessorat per la corredoria d’assegurances RM ASSESSORS, decideix que, en lloc d’invertir els 298 € mensuals millorant en 1.000 € mensuals la seva base de cotització al RETA, contractarà el següent paquet d’assegurances privades per un cost de 287,42 € mensuals el primer any,  i es beneficiarà, a més, d’algunes deduccions fiscals:

  • Subsidi en cas de baixa temporal: Cobrarà 1.500 € al mes en cas de baixa per malaltia o accident des del primer dia i durant un any.
  • Capital en cas de defunció: La seva família cobrarà un capital de 100.000 € en cas de que ell mori per malaltia o accident.
  • Capital en cas d’invalidesa permanent: Ell mateix cobrarà un capital del 100.000 € en cas d’invalidesa, sigui també per malaltia o accident.
  • Capital a cobrar en tot cas, de cop, als 62 anys: Amb l’aportació mensual que s’anirà fet a un Pla de previsió assegurat o a un PIAS, segons es consideri més convenint,  podrà cobrar un capital que al cap de 30 anys s’estima en 107.000 €.
Financial chart and data with calculator and pen on wooden desk

 

Som corredors d’assegurances, estudiem les vostres necessitats i us proposem les cobertures que millors us convinguin, tot això de forma gratuïta i sense cap compromís. Informeu-vos trucant al 972 426 085 o per correu electrònic adreçat a jordipol@rm-assessors.cat

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors