Compartir
Davant d’un cas de competència deslleial és fonamental comptar amb proves que acreditin aquest tipus d’il·lícit, com ara una agència de detectius que, mitjançant una investigació exhaustiva, proporcioni la informació i les proves pertinents i concloents que ajuden a certificar l’existència d’aquest acte deslleial.

La figura del forense tecnològic dels fets s’erigeix com a essencial per, de forma minuciosa i exhaustiva, recopilar totes aquelles proves digitals que, en un eventual procés judicial, els advocats podran emprar per demostrar l’autoria delictiva. La fuga d’ informació, la pràctica d’ accions que es consideren competència deslleial, la realització d’ activitats alienes a la comesa professional per part d’ un treballador durant el seu horari laboral, o la mala praxi de la competència, entre els actes més denunciats. La figura del pèrit informàtic, es clau per presentar amb èxit una prova digital en un judici

Quins supòsits de fet poden suposar competència deslleial?

Els casos de competència deslleial en una empresa poden manifestar-se de diferents formes, ja sigui a nivell intern per part dels propis empleats o treballadors, o a nivell extern per altres empreses del sector. Un acte de competència deslleial pot deure’ s a la publicació o difusió per part d’ un tercer de qualsevol tipus d’ informació falsa o que, tot i ser veraç, per la seva presentació indueixi o pugui induir a error els consumidors i alterar la seva opció de compra de bens o serveis perjudicant així directament l’ empresa afectada. També podem considerar un acte il·lícit de competència deslleial tot aquell acte de difusió d’opinions sobre un producte, empresa o establiment que denigri la seva integritat.

De la mateixa forma ens podem trobar en casos de competència deslleial dins d´una empresa en aquells supòsits en que un treballador realitzi o s´aprofiti d´informació que te al seu abast per raó del seu treball, de dades o secrets d´empresa, sense la prèvia autorització dels seus legítims propietaris. De la mateixa manera, podem trobar-nos amb casos de competència deslleial dins de l’empresa en aquells supòsits en els quals un treballador realitzi qualsevol tipus de divulgació o explotació d’informació i/o secret d’una empresa, sense prèvia autorització, o be aprofiti jornades laborals, utilitzant les bases de dades de contactes de l´empresa per intentar desviar clients cap a la seva nova empresa, o mantingui negociacions amb col·laboradors de l’empresa on encara presta serveis per a començar noves aliances per la seva nova empresa. Aquesta acció no només es considera un clar exemple de competència deslleial sinó també un possible il·lícit penal de revelació de secrets a més d´una clara transgressió de la bona fe contractual.

La Sentència de l´Audiència Provincial de Madrid (Sección 28ª), de 5 de maig de 2017 (JUR 2.017,164212) va establir el següent: “En definitiva, nos encontramos ante un conjunto de comportamientos por parte de los demandados que entrañan el aprovechamiento por otro del esfuerzo previamente desplegado por un competidor, la obstaculización al desempeño de la actividad de éste y el expolio del fruto empresarial que naturalmente debería haberle correspondido al mismo. Lo cual implica la comisión de ilícitos concurrenciales susceptibles de ser incardinados en la cláusula general [artículo 4.1 de la Ley 3/1991 de competencia desleal – LCD (RCL1991, 71) -, en su redacción reformada por la Ley 29/2009 ( RCL 2009, 2633)] que permite reprimir conductas que resultan desleales, por contrarias al modelo o estándar de buena fe, el cual resulta exigible con carácter general en el ejercicio de los derechos [artículo 7.1 CC ( LEG 1889, 27)] y específicamente en los actos realizados en el mercado con fines de concurrencia”.

 

Com actuar enfront un cas de competència deslleial?

Quan ens trobem davant d’ un acte de competència deslleial, l’ empresa que pateix el perjudici té la possibilitat d’ acudir als tribunals i interposar una demanda.

Les accions que es poden exercitar són les següents:

  • Acció declarativa de la deslleialtat.
  • Acció de cessació de la conducta deslleial.
  • Acció de rectificació d’ informacions enganyoses.
  • Acció de rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats.
  • Acció d’ enriquiment injust.
  • Denúncia penal en casos més greus

En definitiva, davant un acte de competència deslleial és fonamental actuar ràpid i comptar amb l’ajuda d’advocats experts i perits informàtics i detectius.

 

Som experts en la matèria, si creiem que us trobeu en un supòsit com aquest, els nostres advocats us poden ajudar. Us informarem sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat. 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors