Compartir

Segons ens informa l’Agència Tributària de Catalunya (AET) hem de recordar que a partir del dia 2 d’octubre del 2018  entra en vigor la Llei 39/2015, per que fa a la obligatorietat que determinats col·lectius hagin de rebre per via electrònica les notificacions que els hi hagin de fer les administracions públiques. Destaquem el següent:

Quins seran els col·lectius obligats a rebre les notificacions per via electrònica ?

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Les persones físiques que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada.
  • Les persones que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Quin serà el procediment a seguir ?

  • Les notificacions electròniques es dipositaran a la plataforma eNotum i seran accessibles amb identificació digital: http://enotum.cat.
  • L’Agència Tributària de Catalunya habilitarà un formulari de contacte a través del qual, a partir del 2 d’octubre, es podrà facilitar una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil als quals s’enviarà l’avís de notificació electrònica. La manca d’aquest avís no afecta la plena validesa de la notificació.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a la nostra assessora, estertarradas@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors