Compartir

Fa poc varem informar del Pla de Control Tributari de l’Estat pel 2018 i ara s’ha publicat el Pla de Control Tributari de la Generalitat de Catalunya pel 2018. Els plans de control recullen els objectius  de les diferents administracions tributàries. Destaquem ara els següents criteris d’actuacions prioritàries en matèria de investigació i comprovació de la inspecció tributària de la Generalitat de Catalunya que ara s’ha fet públics: 

Impost sobre successions i donacions:

 • Canvis de domicili a territoris de fiscalitat avantatjosa.
 • Transmissió per causa de mort o entre persones vives d’empreses individuals i de participacions en societats.
 • Herències en què es detecti l’existència de béns i drets propietat del causant que s’hagin omès en la declaració de la massa hereditària.
 • Herències que no han estat objecte de presentació per part dels hereus instituïts amb independència que no hagin acceptat l’herència.

Impost sobre el patrimoni:

 • Canvis de domicili a territoris de fiscalitat avantatjosa.
 • Declaracions en que apareguin exempcions d’empreses individuals i participacions en societats.
 • Persones que no declarin i que segons la informació disponible haurien d’haver declarat.
 • Persones declarants de bens i drets a l’estranger quan es detecti inconsistències amb el patrimoni que s’hagués hagut de declarar.
 • Persones físiques titulars en última instància d’estructures societàries que presentin indicis d’ocultació de bens que no estiguin afectes a una activitat econòmica.

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats:

 • Transmissions i negocis jurídics en els quals apareguin indicis d’una renúncia indeguda a l’exempció de l’IVA.
 • Transmissions de valors que hagin aplicat incorrectament l’exempció de l’art. 314 de la Llei del mercat de valors.

Impost sobre les estades en establiments turístics:

 • Contribuents que utilitzen plataformes col·laboratives de lloguer i no declaren correctament els ingressos derivats del lloguer dels habitatges d’ús turístic.
Ansteigende Stapel mit Münzen und einem Haus im Hintergrund

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors