Compartir

El passat 5 de gener varem publicar un article sobre la regulació de les diferents retribucions que podrien rebre els administradors d’una societat i varem comentar que una de les conseqüències de que les retribucions no s’ajustessin a la legalitat es que la societat no es podria deduir la despesa corresponent a la retribució satisfeta.

En aquell article varem destacar que si bé la regla general era que la retribució dels administradors hauria d’estar prevista en els estatuts socials, la cosa no estava tant clara pel que fa als membres dels consells d’administració ja que en aquell moment hi havia dos corrents doctrinals diferents.

Doncs bé, aquella qüestió ha quedat definitivament resolta pel Tribunal Suprem en una sentència del 26 de febrer del 2018 en el mateix sentit que la nostra prudència aconsellava. Es a dir, que la retribució de tots els administradors de les societats mercantils, siguin administradors únics o membres del consell d’administració, haurà d’estar prevista en els estatuts socials.

Per tant i en resum, per que sigui deduïble la retribució que s’aboni als administradors socials, tant si es en la condició d’administradors únics o solidaris com si es en la condició de membres del consell d’administració, ha de reunir els següents requisits:

  • La retribució ha d’estar prevista en els estatuts socials que hauran d’establir el sistema de remuneració concret.
  • La junta general haurà de fixar la quantitat màxima anual que hauran de rebre els administradors en cada exercici d’acord amb els estatuts.
  • Quan es tracti de consellers executius, la seva retribució haurà d’estar detallada en un contracte entre ell i la societat.

En cas que es retribueix-hi la funció dels administradors socials i/o els membres del consell d’administració, recomanem el següent:

  • Revisar els estatuts socials i en el cas que els mateixos diguin que el càrrec d’administrador no es retribuït, modificar-los.
  • Redactar en cada exercici l’acta que reculli l’acord de junta en la que es fixi la quantitat màxima anual que hauran de rebre els administradors socials i/o els membres del consell d’administració en la seva condició de tals.
  • Quan es tracti de consellers executius, redactar i signar el contracte que els vinculi amb la societat.

Som assessors mercantils i advocats. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 004, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat.

 

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors