Compartir

Hem rebut informació que l’Agència Tributària ha iniciat una campanya per comprovar la informació facilitada pels bancs (d’entrades i sortides en els comptes) amb els imports declarats en l’IVA, i si detecta discrepàncies considerables, podrà iniciar procediments de comprovació o fins i tot, visites sorpresa a aquelles empreses amb incoherències.

Aquesta actuació estaria en línia amb les directrius generals del Pla anual de control tributari i duaner de 2018.

En el marc d’aquesta campanya, el Departament de Gestió Tributària de l’AEAT ha enviat a determinats contribuents una comunicació amb l’objecte d’informar-los que l’Agència Tributària disposa des de 2016 de la informació de les entrades i sortides totals de tots els comptes bancaris dels contribuents, tant de persones físiques com d’entitats.

En aquestes comunicacions, que no inicien cap procediment tributari i en les quals no se sol·licita cap documentació, s’informa de la possible incoherència entre les quanties declarades en les autoliquidacions de l’IVA amb la suma dels càrrecs i dels abonaments en els comptes bancaris.

També s’avisa que l’Agència Tributària pot creuar aquesta informació amb les declaracions de l’IVA de l’exercici 2017 i de les conseqüències econòmiques que això podria comportar i aprofita per comunicar els imports acumulats el 2017 de les entrades en els comptes bancaris dels quals una persona o entitat és titular o autoritzat.

En la carta d’aquest any, igual que en la de l’any passat, s’adverteix que és una mera comunicació de dades, per la qual cosa no s’ha d’enviar documentació ni justificar l’import dels abonaments o càrrecs en els comptes bancaris dels quals ha estat informat, i tan sols és informació rebuda per l’AEAT que es posa a la seva disposició.

Sembla que amb aquesta carta, Hisenda tracta de dissuadir als contribuents que evitin cometre irregularitats en les seves declaracions d’IVA, amb l’advertiment de la facilitat de detecció de fraus, en tenir accés a les dades dels seus comptes bancaris.

Pot ser que existeixin diferències entre els moviments bancaris i les dades declarades en l’IVA, que poden cridar l’atenció d’Hisenda, i que no impliquen necessàriament l’existència de vendes no declarades. En aquest cas, convindria tenir preparada tota la documentació que justifiqui l’existència de les discrepàncies, per tenir-ho tot preparat en el cas de ser objecte d’actuacions de comprovació.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres assessors fiscals: antoninavarro@rm-assessors.cat, mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors