Compartir

Tal com hem estat informant, a conseqüència de la modificació introduïda per l’art. 7.1.a) de la Llei 27/2014 de l’Impost de Societats, les societats civils amb objecte mercantil havien de passar a tributar per Impost de Societats a partir del dia 1 de gener del 2016, mentre que fins ara tributaven per IRPF a través dels seus socis.

 

Això plantejava dubtes en el cas de les entitats constituïdes en document privat i destinades al lloguer de bens immobles propietat de més d’una persona, donat que aquestes entitats a vegades es denominen SOCIETAT CIVIL PRIVADA (o societat civil particular o societat civil irregular) i altres vegades es denominen COMUNITAT DE BENS i el número d’identificació fiscal que tenen assignat està relacionat amb aquella denominació.

 

Doncs bé, ara l’Agència Tributària ha resolt en  les consultes vinculants V0015-16 i V0132-16, que com sigui que les comunitats de bens estan regulades pel Codi Civil, els seus socis han de seguir tributant per IRPF, mentre que les societats civils han de passar a tributar per l’Impost de Societats donat que al estar regulades pel Codi de Comerç el seu objecte es mercantil.

 

Això que expliquem pot tenir conseqüències econòmiques importants en la majoria d’entitats que gestionen lloguers d’immobles i es molt recomanable analitzar cada cas i decidir la opció més econòmica.

 

fiscalcomptable1

 

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat als nostres assessors fiscals, antoninavarro@rm-assessors.cat; mariaromaguera@rm-assessors.cat, o carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors