Compartir

El passat dia 6 de desembre del 2018 es va publicar en el BOE la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i de Garantia dels drets digitals (LOPDGDD), que amplia les disposicions del Reglament Europeu 2016/679.

Una vegada més i ja van  unes quantes, s’ha modificat la normativa de protecció de dades. Destaquem el següent:

Canvis més rellevants:

 • Es fixa en 14 anys de l’edat mínima a partir de la qual es pot prestar consentiment per que un tercer utilitzi les dades d’un menor.
 • S’incrementa la transparència amb la qual s’haurà de tractar les dades ja que l’empresa que tracti les dades haurà d’informar sempre al titular de les dades dels següents extrems:
  • Identitat del responsable del tractament (Es a dir, del Delegat de Protecció de dades i el Representant, si en tenen).
  • Finalitat que persegueix el tractament de les dades.
  • Drets que emparen a l’individu titular de les dades.
  • Si s’elaboren perfils i, cas afirmatiu, del dret a oposar-s’hi.
  • i, en el cas que les dades no les hagués facilitat directament l’afectat, categoria de les dades objecte de tractament i fons dels quals provenen.
 • Desenvolupa el procediment a seguir per qué els afectats puguin exercir els seus drets.
 • Concreta la classificació de les infraccions i sancions.
 • Regula de nou les garanties dels drets digitals.

 

Dret a la desconnexió laboral: Modifica l’Estatut dels Treballadors i afegeix un nou article 20 bis que recull la desconnexió laboral. Reconeix els següents drets dels treballadors:

 • Dret a la intimitat en l’ús dels dispositius digitals que l’empresa hagués posat a la seva disposició i a la seva desconnexió fora de l’horari laboral.
 • Dret a la intimitat en l’ús dels dispositius de videovigilància i geolocalització en els termes que preveu la legislació de protecció de dades.   

Gestionem la protecció de les dades de la seva empresa. Consulti’ns sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat a la nostra assessora: mariaromaguera@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors