Compartir

En data 18 de febrer del 2016, el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) va resoldre un recurs d’alçada en unificació de criteri en el que estima que no es motivació suficient per apreciar la culpabilitat del contribuent, que en la resolució en la que se’l sanciona es digui que “analizadas las circunstancias concurrentes, la conducta del obligado tributario ha sido negligente sin que se aprecie ninguna causa de exhoneración de responsabilidad”.

Hi ha moltes altres resolucions dels tribunals en el mateix sentit de que la culpabilitat del contribuent no es pot fonamentar en “generalidades estereotipadas de la Administración que no respetan la dogmática penal”. Dit d’una altra forma, la resolució que sancioni al contribuent s’ha de basar i ha de relatar els fets concrets dels que resultin el dol, la culpa o la negligència del contribuent.

Compartim la opinió del TEAC en la seva sentència del 18 de febrer del 2016 i recomanem que abans d’acceptar una resolució sancionadora de l’administració tributària s’analitzi bé si compleix aquest i altres requisits, ja que en altra cas es podrà impugnar amb moltes probabilitats d’èxit.

 

Som advocats i assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors