Compartir

En el BOE del 29 de desembre s’ha publicat el Reial Decret Llei 27/2018 en el que s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral. Destaquem el següent:

Prestacions de maternitat i paternitat: Es declaren exemptes de IRPF tant les prestacions de la Seguretat Social com les que puguin rebre altres col·lectius com es el cas dels funcionaris a través de la MUFACE.

Estimació objectiva IRPF i Règim simplificat de l’IVA (Móduls):

 • Canvi normatiu. Es mantenen els límits del 2018: S’ha produït el canvi normatiu que ja varem preveure en un article del 24 d’octubre i es mantenen pel 2019 els mateixos límits vigents pel 2018. Es a dir, durant el. 2019 podran seguir en el sistema de mòduls els contribuents per activitats econòmiques que durant el 2018 no hagin superat els següents límits:
  • Volum total de vendes de bens i serveis: 250.000 euros.
  • Volum de vendes de bens i serveis a altres empresaris: 75.000 euros
  • Volum total de compres: 250.000 euros.
 • Renúncies: S’ha obert un nou termini, fins el dia 29 de gener del 2019 pels qui vulguin renunciar al sistema de mòduls.
 • Revocació de renúncies anteriors: Les anteriors renúncies al sistema de mòduls seran vàlides però també es podran revocar fins el 29 de gener.

 

Impost sobre el Patrimoni:

 • Exercici 2019: Un any més s’ha restablert l’Impost de Patrimoni que seguirà vigent durant l’exercici 2019
 • Exercici 2020: Si no hi ha cap més novetat, l’impost es deixarà d’aplicar a partir de l’exercici 2020.

 

Impost sobre els bens immobles. Cadastre immobiliari: Per a l’exercici 2019 s’actualitzarà els valors cadastrals dels immobles en funció de l’any en que hagués entrat en vigor de la ponència de valors a cada municipi:

 • Exercicis 1984 a 1989, ambdós inclosos: S’aplicarà un coeficient d’actualització de l’1,05
 • Exercicis 1990 i 1994 a 2000, tots inclosos: S’aplicarà un coeficient d’actualització de l’1,03.
 • Exercicis 2001, 2002 i 2003: S’aplicarà un coeficient d’actualització de l’1,02.
 • Exercicis 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2011: S’aplicarà un coeficient d’actualització del 0,97-
 • Exercicis 2012 i 2013: S’aplicarà un coeficient d’actualització de l’0,93.

 

L’actualització s’aplicarà sobre el valor assignat als bens per a l’exercici 2018, excepte en els següents casos:

 • S’aplicarà els valor notificats en l’exercici 2018 quan es tracti de Ponències de valors parcials aprovats en el mateix exercici 2018.
 • En edificis que haguessin sofert alteracions, els coeficients s’aplicaran sobre el valor assignats als immobles en funció de les noves circumstàncies.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082, o per correu electrònic adreçat als nostres assessors: antoninavarro@rm-assessors.cat, mariaromaguera@rm-assessors.cat, o, carlesvilanova@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors