Compartir
L’IVA de determinats aliments i altres productes de primera necessitat ha estat rebaixat o simplement eliminat de forma temporal des del 1 de gener de 2023 per combatre la inflació.

El BOE del 28 de desembre va publicar el Reial decret llei 20/2022 que rebaixa l’IVA amb efectes del del dia 1 de gener d’enguany. Destaquem el següent:

Màscares quirúrgiques d’un sol ús:

Es prorroga fins al 30 de juny de 2023 l’aplicació del tipus 4% a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d’un sol ús.

Gas natural, briquetes i pèl·lets procedents de la biomassa i la fusta per a llenya:

 • Amb efectes des del 01/01/2023 i vigència fins al 31/12/2023 s’aplicarà el tipus del 5 per cent als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural, briquetes i pèl·lets procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya.
 • El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable durant l’àmbit temporal esmentat a l’apartat anterior, als lliuraments de briquetes i pèl·lets procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya serà el 0,625 per cent.

Mascaretes i altres productes i serveis per combatre el Covid:

 • S’aplicarà el tipus del “0” per cent a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns i serveis necessaris per combatre els efectes del SARS-Cov-2, així com a efectes del règim especial del recàrrec de equivalència.
 • Aquesta mesura, que ja estava vigent, s’ha prorrogat fins el 30 de juny de 2023.

Olis i pastes alimentàries:

 • Amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i vigència fins al 30 de juny de 2023 s’aplicarà el tipus del 5 per cent a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries dels productes següents:
  •  Els olis d’oliva i de llavors.
  • Les pastes alimentàries.
 • El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,625 per cent.
 • Tot i això, el tipus impositiu aplicable serà el 10 per cent a partir del dia 1 del mes de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5%. En aquest cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà de l’1,4%.

Aliments de primera necessitat:

 • S’aplicarà el tipus del “0” per cent als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes:
  • El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.
  • Les farines panificables.
  •  Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i amb pols.
  • Els formatges.
  • Els ous.
  • Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals.
 • El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0 per cent.
 • No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4 per cent a partir del dia 1 del mes de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5%. En aquest cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0,5%.

Som assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors