Compartir
blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

En el nostre país hi ha milers i milers d’entitats, associacions, clubs esportius, etc, que no tenen finalitats lucratives i en les quals hi col·labora molta gent de forma altruista. En la majoria de casos aquestes entitats utilitzen els serveis de monitors, entrenadors, etc. als que els hi dona alguna petita retribució per compensar desplaçaments i altres despeses.

Fins ara aquestes entitats havien gaudit d’una certa tolerància en entendre que no pagaven retribucions si no dietes, però en els últims temps les administracions els hi estan exigint el compliment de les seves obligacions fiscals i laborals com si d’una empresa qualsevol es tractés. Es oportú, per tant, recordar quines son aquestes obligacions:

Impost de societats:

Amb la nova reforma fiscal, a partir de l’exercici 2015, TOTES aquestes entitats estaven en principi obligades a presentar declaració de l’Impost de Societats. Aquesta obligació implica necessàriament portar comptabilitat segons Codi de Comerç (igual que una societat).

No obstant el RDL 1/2015, de 26 de febrer exclou de la obligació de presentar la declaració de l’Impost de Societats aquelles entitats que compleixin els següents requisits:

  • Que els seus ingressos totals no superin els 50.000 € anuals.
  • Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 2.000 € anuals
  • Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

 IVA:

Sols tenen obligació de repercutir i declarar IVA per les activitats econòmiques. Estan exemptes d’IVA exclusivament les activitats que constitueixin l’objecte social o finalitat específica de l’entitat incloses a l’article 20 de la Llei d’Iva (entre d’altres esport, educació, formació, sanitat, cultura…).

 Declaració anual d’operacions amb terceres persones, model 347:

Hauran de declarar les operacions que realitzin amb terceres persones, inclòs subvencions rebudes, que durant l’any superin els 3.005,56 €,

La obligació de declarar hi és encara que sols facin activitats relacionades amb la seva finalitat específica. Aquest any la declaració s’haurà de presentar abans del 2 de març per a l’exercici 2014.

 Registres obligatoris:

Llibre d’actes. Llibre d’associats. Llibre de voluntaris.

Com que l’entitat està obligada a declarar per Impost de Societats, haurà de dur llibres diari i d’inventaris i balanços.

 Seguretat Social:

S’haurà de donar d’alta en el Regim General de la Seguretat Social a tot el personal que sigui retribuït per l’entitat, a no ser que s’acrediti que son treballadors autònoms. La cotització estarà en funció de la retribució que percebin i de la jornada que realitzin.

En el nostre despatx tenim personal especialitzat en les entitats sense ànim de lucre i les podem assessorar en totes aquestes matèries.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors