Compartir

En un article publicat el passat mes de desembre varem donar notícia de la publicació del Reial Decret Llei 3/2016, de 2 de desembre, que modificava els requisits per poder demanar l’ajornament dels deutes tributaris i en un altra article del mes de gener també varem donar notícia d’una instrucció de l’Agència Tributària que sobre l’aplicació del RDL 3/2016. Doncs bé, hem tingut accés a una nova interpretació  de l’Agència Tributària del passat 19 de gener i a la vista de la mateixa resumim quina es la situació actual per que fa a la possibilitat d’ajornar deutes tributaris.

Qui podà demanar l’ajornament dels seus deutes?:  Tothom, tant persones físiques (particulars, autònoms) com persones jurídiques (societats…)

Quins impostos es permetrà ajornar ?: IRFP (no retencions), Societats, IVA

Quins son els requisits per que sigui concedit l’ajornament ?

  • Si l’import global del deute és igual o inferior a 30.000 euros:
    •  Es podrà concedir els ajornaments, sense garanties, fins a un màxim de 12 terminis mensuals.
  • Si l’import global del deute es igual o superior a 30.000 euros:
    •   Es podrà concedir els ajornaments, en funció del tipus de garantia aportada pel deutor, i per un termini màxim de 36 mensualitats.
    • Si els deutes són per IVA, caldrà, a més, acreditar que les quotes d’IVA repercutides no han estat cobrades.

rmassessors5

Som assessors fiscals i comptables. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 082 o per correu electrònic adreçat a antoninavarro@rm-assessors.cat, mariaromaguera@rm-assessors,cat, o a carlesvilanova@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors