Compartir
Es suspèn fins el 30 de juny la obligació de convocar juntes presencials de les comunitats de propietaris i el pressupost anual s’entén prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària.

El DOGC del 13 de gener publica el Decret Llei 1/2022, d’11 de gener que estableix mesures extraordinàries, amb efectes des del dia 1 de gener del 2022 per ajudar a les juntes de les comunitat de propietaris a afrontar els problemes generats per la pandèmia. Destaquem les següents:

Es suspèn fins el 30 de juny del 2022 la obligació de convocar i celebrar juntes de propietaris.

No obstant, la junta es podrà convocar i celebrar abans d’aquest termini, d’acord amb les circumstàncies i amb les mesures de seguretat que siguin aplicables, a iniciativa del president de la comunitat o del 25% dels propietaris amb dret a vot que representin el 25% de les quotes.

Es permet celebrar juntes per videoconferència o altres mitjans telemàtics.

Tot i no estar previst en els estatuts de la comunitat i que no hi hagi cap acord de junta en aquest sentit, es permet que fins el 30 de juny del 2022 les juntes es puguin celebrar per videoconferència o per altres mitjans telemàtics.

Pròrroga dels càrrecs i del pressupost.

El darrer pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària, en la qual també s’haurà de procedir a l’aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs.

Acords sense reunió.


Excepcionalment, fins al 30 de juny del 2022, per a aquells supòsits en els quals no es pot dur a terme la celebració de la junta a través dels mitjans establerts,es poden prendre acords sense reunió a instància del president, si es compleixen els requisits que estableix l’article 312-7 del Codi civil de Catalunya.

Som Administradors de finques i agents immobiliaris. Consulteu-nos sense compromís.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors