Compartir

El Tribunal Suprem ha declarat que no es podia  imposar per llei la nul·litat automàtica de tots els acomiadament per causes objectives en les empreses que s’estaven beneficiant dels ERTO per la COVID-19.


El Tribunal Suprem ha publicat una nota de premsa en la qual informa que ha dictat una sentència sobre el que es coneix com a “prohibició d’acomiadar” de l’article 2 del Reial decret llei 9/2020, en el context de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. En la sentència el Tribunal conclou que els acomiadaments durant la COVID-19, fonamentats en força major o en causes objectives, no es poden qualificar automàticament com a nuls.

Destaquem el següent;

Origen del problema: 

El Reial decret llei 9/2020,  va disposar que durant la crisi sanitària de la COVID-19 les empreses no podien fonamentar l’acomiadament del seu personal en la  força major ni en les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció i que els acomiadaments fonamentats en aquesta causa s’havien de declarar nuls.

Arguments del Tribunal Suprem en la sentència que es publicarà aviat:

  • L’acomiadament no s’ha de qualificar de nul, tret que existeixi alguna dada específica que així ho justifiqui (vulneració d’un dret fonamental, elusió de les normes procedimentals sobre acomiadament col·lectiu, concurrència d’una circumstància subjectiva generadora d’especial tutela).
  • Ni l’article 2 del Reial decret llei 9/2020  conté una veritable prohibició d’acomiadar, ni el fet que l’acomiadament sigui fraudulent comporta la seva nul·litat automàtica. Tampoc acudir a l’ERTO apareix com una veritable obligació.

Som advocats i estem especialitzats en dret laboral. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a juridic@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors