Compartir

En la majoria de les hipoteques concertades en els darrers vint anys hi figura una clàusula, anomenada “clàusula sol”, que posa un límit a la baixada dels interessos. Aquesta clàusula perjudica greument als consumidors en un moment, com l’actual, de baixos interessos, en que el que paguen els bancs pels nostres estalvis s’acosta al 0%.

Tant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea com els Tribunals espanyols han declarat la nul·litat de la clàusula sol. Davant d’això, quan el client acudeix al seu banc per exigir l’eliminació de la clàusula, li solen proposar uns pactes que poden ser abusius, tals com:

  • Reduir la clàusula sòl a canvi de signar una declaració de conèixer perfectament les conseqüències i riscos que té aquesta clàusula.
  • Eliminar temporalment la clàusula sòl per períodes que oscil•len entre els 2 i els 20 anys. Després, la clàusula torna a les seves condicions inicials.
  • Eliminació total del sòl a canvi de l’augment del diferencial del tipus d’interès.
  • Obligar a  contractar amb l’entitat bancària productes com assegurances de vida o assegurances de protecció de pagaments.
  • Convertir temporalment la hipoteca d’interès variable a interès fix.

A tot això cal afegir les males pràctiques en què sovint incorren algunes entitats bancàries:

  • Prohibir al consumidor treure de la sucursal el document amb l’oferta.
  • Impedir veure el contracte abans de la signatura.
  • Exigir confidencialitat.

Es important que tots els consumidors sàpiguen:

  • Que el seu banc no té dret a imposar-lis cap condició per eliminar la clàusula sol.
  • Que tenen dret a exigir la devolució dels interessos que hagin pagat de més,

juridica4

Som assessors jurídics. Ens podeu consultar trucant sense compromís al 972426004 o per correu electrònic adreçat a algun del nostres advocats: jesussanchez@rm-assessors.cat, martaromaguera@rm-assessors.cat o cristinaromaguera@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors