Compartir

Segons el diari Expansión del 23 de desembre, els tribunals de justícia han resolt durant el 2015 sobre qüestions que afecten de manera important la vida de les empreses.  Destaquem:

  • Remuneració dels administradors socials: L’existència i el sistema de remuneració dels administradors socials ha de constar en els estatuts i es competència exclusiva de la junta de socis.
  • Treballadors que no tinguin un centre de treball fix: S’ha de computar dintre el temps de treball el temps que inverteix-hi el treballador en desplaçar-se entre el seu domicili i els centres de treball del primer i últim client.
  • Dades personals dels treballadors: L’empresa no pot exigir als seus treballadors que li facilitin el seu número de mòbil i/o la seva adreça de correu electrònic.
  • Reconeixements mèdics dels treballadors: Els reconeixements mèdics son sempre voluntaris salvant casos excepcionals en els que resulti imprescindible.
  • Interessos de demora en els contractes de préstec: Els tribunals acostumen a moderar els interessos de demora que es considera abusius. En un cas de préstec al consum, es considera abusiu un interes de més de dos punts respecte de l’interès ordinari pactat.

juridica2

Som assessors jurídics. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972426004, o per correu electrònic adreçat a algun dels nostres advocats: martaromaguera@rm-assessors.cat; jesussanchez@rm-assessors.cat o cristinaromaguera@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors