Compartir

 Molts crèdits que han donat els bancs i caixes d’estalvi en els darrers anys han estat concedits a llarg termini i a interes variable. El fet que l’interes sigués variable va preocupar  a molt deutors, sobre tot als que van viure èpoques en que el tipus d’interès s’havia acostat el 20%.

Aquesta preocupació va ser aprofitada per les entitats financeres per col·locar als seus clients un producte anomenat “swap” que no es altra cosa que una assegurança del tipus d’interès. Un dels efectes d’aquesta assegurança es que en cas que baixes el tipus d’interès el client havia de pagar al banc o caixa una prima o preu equivalent a la diferència entre el tipus d’interès vigent i el pactat en el contracte d’assegurança.  Si bé es cert que aquest producte inicialment va donar tranquil·litat als deutors, aquests s’han vist molt decebuts quan en un escenari com l’actual, d’interessos molt baixos i durant molt temps, veuen com estan pagant molt més de haurien pagat si no haguessin contractat el “swap”.

Doncs bé, els tribunals de justícia han dictaminat en vàries ocasions que el “swap” es un producte de risc i que no havent-ho avisat el banc o caixa al temps de contractar-lo la conseqüència es la nul·litat del contracte amb obligació de tornar al client les primes pagades.

Per tant, si creu que ha firmat un producte financer (swap) d’aquestes característiques sense rebre la informació necessària per part del banc o caixa  i considera, per tant, que és objecte d’una producte abusiu no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres.

immobiliaria7

S0m advocats, consulti’ns sense compromís trucant al 972 426 004 o per correu electrònic adreçat a martaromaguera@rm-assessors.cat, o a cristinaromaguera@rm-assessors.cat

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors