Compartir

En el BOE del 15 de gener de 2020, s’ha publicat el Reial decret llei 1/2020, de 14 de gener, pel qual s’estableix la revaloració i manteniment de les pensions i prestacions públiques del sistema de Seguretat Social. Destaquem el següent:

Increment del 0,9%: Les pensions satisfetes pel sistema de la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva, així com de classes passives de l’Estat, s’incrementaran un 0,9% i amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2020.

Import màxim de les pensions públiques:  2.683,34 euros/mes o 37.566,76 euros/any.

Import mínim de les pensions públiques de jubilació:

 • Jubilats amb cònjuge a càrrec:  843,30 euros al mes.
 • Jubilats sense cònjuge: 683,49 euros al mes.
 • Jubilats amb cònjuge no a càrrec en 648,68 euros mensuals.

 

Quantia mínima de les principals pensions de la Seguretat Social en la modalitat contributiva. Import anual:

 • Jubilats, pensionistes per invalidesa total amb 65 anys i pensionistes per invalidesa absoluta:
  • Amb cònjuge a càrrec: 11.807,60 €.
  • Sense cònjuge: 9.569 €.
  • Amb cònjuge no a càrrec: 9.081,80 €.
 • Jubilats menors de 65 anys i pensionistes per invalidesa total entre 60 i 64 anys.
  • Amb cònjuge a càrrec: 11.069,80 €.
  • Sense cònjuge: 8.953,00 €.
  • Amb cònjuge no a càrrec: 8.461,60 €.
 • Pensionistes de viduïtat:
  • Amb càrregues familiars: 11.069,80 €
  • Amb 65 anys o amb discapacitat igual o superior al 65%; 9.569,00 €
  • Entre 60 i 64 anys: 8.953,00 €
  • Amb menys de 60 anys: 7.249,20 €.

 

Garantia de manteniment del poder adquisitiu: Es contempla la garantia de manteniment del poder adquisitiu de les pensions en cas que la inflació en 2020 sigui superior a l’increment previst del 0,9% i es preveu que els pensionistes rebran, abans de l’1 d’abril de 2021 i en un únic pagament, una quantitat equivalent a la diferència entre la pensió percebuda en 2020 i la que hagués correspost d’haver aplicat a les quanties de 2019 un increment percentual igual al valor mitjà dels increments percentuals interanuals de l’IPC dels mesos de desembre de 2019 a novembre de 2020, sempre que el valor mitjà resultant sigui superior al 0,9%.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a laboral@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors