Compartir
El nou sistema de cotització d’autònoms per ingressos reals, comptarà amb un període de transició de nou anys, fins a 2032, i es començarà a aplicar a partir de gener de 2023, amb 15 trams de quotes que aniran des dels 230 euros fins als 500 euros i variaran fins a 2025, en funció dels rendiments nets dels treballadors per compte propi.

El BOE del passat dia 27 de juliol ha publicat el Reial decret llei 13/2022 que aprova el nou sistema de cotització per ingressos reals amb l’objectiu d’equiparar les prestacions entre el Regim General de la Seguretat Social i el RETA. Aquesta reforma també contempla altres punts d’interès per als autònoms, com veurem a continuació.

Quotes d’autònoms pel 2023

  • Quota mínima: 230 euros al mes pels autònoms amb rendiments nets mensuals inferiors a 670 euros.
  • Quota màxima: 500 euros mensuals pels autònoms amb rendiments nets mensuals superiors a 6.000 euros.
  • Altres trams de quotes entre les quotes mínima i màxima: Entre la cotització mínima i màxima, hi haurà 15 trams en total segons els ingressos nets.
  • Quota reduïda de 80 euros:  L’inici d’activitat com a treballador per compte propi donarà dret a una quota reduïda de 80 euros mensuals, amb una durada inicial de dotze mesos. Aquesta durada es podrà ampliar per un altre any, si l’autònom registra ingressos inferiors a l’SMI durant el primer any d’activitat com a treballador per compte propi.

Aquestes quotes s’aniran ajustant en 2024 i 2025. El 2026 aquest sistema es revisarà i es fixarà de forma progressiva unes cotitzacions que estiguin més d’acord amb el rendiment, amb la finalitat que el 2032 coincideix-hi base de cotització i rendiment real.

Rendiments nets que determinaran la base de cotització.

Declaració inicial: El treballador autònom haurà de declarar quina es la seva previsió mitjana mensual dels rendiments econòmics nets anuals.

Determinació de la base de cotització: El treballador autònom determinarà cada any la seva base de cotització restant al rendiment net (ingressos menys despeses) les quotes a la Seguretat Social (RETA) i una despesa genèrica, que no s’haurà de justificar, del 7% en el cas dels autònoms individuals i del 3% en el cas dels autònoms societaris (en aquest cas, sempre que acreditin un mínim de 90 dies en alta).

Els treballadors autònoms que tributin en estimació objectiva determinaran la seva base en funció del rendiment net de l’exercici anterior.

Fins a sis canvis de trams: Es permetrà fins a sis canvis de tram a l’any. L’objectiu és ajustar la cotització a la seva previsió de rendiment anual ja que aquest pot variar en funció de l’activitat que s’exerceixi. Aquest canvi es podrà fer amb efectes del primer dia de març, maig, juliol, setembre, novembre i gener de l’any següent.

Regularització de la quota: La regularització corresponent a cada exercici econòmic es durà a terme l’any següent i es realitzarà en funció de les dades comunicades per l’Agència Tributària. Sobre en rendiment net determinat segons la normativa tributària s’aplicarà una deducció per despeses genèriques del 7% pels treballadors autònoms individuals i del 3% pels treballadors autònoms societaris.

Compensació d’imports: Si la base declarada fos inferior a la que s’hauria d’haver aplicat segons l’Agència Tributària, el treballador autònom haurà d’ingressar la diferència. En cas contrari, la Tresoreria de la Seguretat Social retornarà d’ofici la diferència pagada de més.

Desapareix el topall de cotitzacions per a més grans de quaranta-set anys. 

A partir de 2023, el topall de cotitzacions per als treballadors més grans de quaranta-set anys desapareix. Aquesta limitació deixa de tenir sentit ja que l’elecció de base deixa de ser voluntària i estarà en funció del rendiment net del treballador autònom.

Altres novetats:

Desgravació del 10% del pla de pensions. Una altra novetat que es contempla per als autònoms és la desgravació d’un 10% de les aportacions al pla de pensions en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Reforç prioritari de la tramitació electrònica. El telèfon mòbil es convertirà en la principal eina de gestió de l’autònom. Es podran realitzar altes, baixes, elecció de tram i quota, així com accedir a les dades i expedient de l’autònom i fins i tot procedir a la realització de simulacions per conèixer, de manera més precisa possible la quota que haurà de pagar en funció dels ingressos abans de procedir a la realització d’una alta.

Cessament d’activitat parcial. Es reconeix una prestació del 50% de la base reguladora compatible amb una altra activitat i que es podrà cobrar de quatre mesos a dos anys, sense que calgui donar-se de baixa en el RETA i sense que sigui necessari el tancament. Per al seu accés cal tenir una reducció del 75% del nivell d’ingressos o vendes quan no es compta amb treballadors, o aquesta mateixa condició durant dos trimestres, ingressos no superiors a l’SMI i reducció de jornada o suspensió de contractes del 60% de la plantilla, si hi ha treballadors a càrrec.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors