Compartir

El Reial Decret 231/2017, permet reduir les cotitzacions per contingències professionals a totes les empreses que hagin aconseguit una baixa sinistralitat laboral mercès a les seves actuacions preventives. Destaquem:

Hi ha dues modalitats d’incentius en funció de la dimensió de l’empresa:

 • Modalitat general: Empreses amb un volum mínim de cotització per contingències generals, de 5.000 €.
 • Modalitat petita empresa: Empreses que en un màxim de quatre anys no arriben a cotitzar 5.000 € però superen els 250 €.

Requisits:

 • Situar-se per sota els límits en els índex de sinistralitat general i extrema (aquesta informació la podrà facilitar l’entitat que asseguri els accidents de treball i les malalties professionals).
 • Estar al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.
 • No haver estat sancionada amb més de dos infraccions greus o una de molt greu en matèries de prevenció de riscos laborals o de Seguretat Social.
 • Complir les obligacions bàsiques en prevenció de riscos laborals.

Quantia de l’incentiu: El 5% de les quotes per contingències professionals de l’empresa. Aquest incentiu podrà ser de fins el 10% de les quotes o el límit de la inversió, en els següents casos:

 • Modalitat general: Quan l’empresa acrediti alguna de les següents actuacions;
  • Incorpori o amplii la plantilla de recursos preventius propis.
  • Faci auditories externes voluntàries del sistema preventiu.
  • Tingui plans de mobilitat.
  • Inverteix-hi en l’elecció d’equips de treball o de protecció individual per a la prevenció dels riscos laborals:
 • Modalitat petita empresa: Quan l’empresa acrediti alguna de les següents actuacions:
  • Assumeix-hi l’activitat preventiva o la incorporació de recursos preventius.
  • Faci inversions en l’elecció d’equips de treball o de protecció individual per a la prevenció dels riscos laborals.
  • Es rebi formació real i efectiva en prevenció de riscos laborals, per part de l’empresari o del treballador designat.

Termini de sol·licitud: Entre els dies 15 d’abril i 31 de maig.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors