Compartir
Els autònoms que es varen veure obligats a cessar en la seva activitat a causa del Covid-19, tenen temps fins el 30 d’abril per renunciar a la compensació econòmica en cas que l’haguessin demanada i ara resulti que no hi tenen dret.

La prestació que va aprovar el Govern el febrer, segons el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, permetia als autònoms accedir-hi en base a les seves previsions sense necessitat de justificar el compliment de les condicions però amb la condició d’haver-hi de renunciar si més endavant no es donaven els requisits.

Control de la prestació:

Les mútues d’accidents de treball han estat encarregades de revisar si els autònoms compleixen els requisits per poder rebre la prestació entre els mesos de gener i maig, en concret si els seus ingressos van caure per sobre del 50% respecte al primer semestre de 2019, i si els seus rendiments nets no van superar els 1.100 o 1.300 euros mensuals, depenent de la modalitat a la qual accedeixi. Per fer aquesta revisió les mútues podran demanar la informació a l’Agència Tributària.

En el cas que la mútua comprovés que aquestes condicions no es van complir, podria sol·licitar a partir de setembre que l’autònom retorni tot el que va percebre entre l’1 de febrer i el 31 de maig. Això podria ascendir a un mínim de 3.788 euros.

Devolució de les prestacions indegudes:

Per evitar que l’autònom s’hagi d’enfrontar a aquesta devolució, que podria posar en perill la seva economia, la llei que regula el cessament d’activitat preveu algunes dates límit en les quals el treballador per compte propi podrà renunciar a l’ajuda, i evitar així retornar de cop aquesta quantitat de diners.

Renuncia a la devolució:

Segons el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, “s’hi pot renunciar en qualsevol moment abans del 30 d’abril de 2021, en quin cas la renúncia tindrà efectes a partir del mes següent a la seva comunicació“. Així doncs, si l’autònom renunciés aquest mes d’abril a la prestació per cessament d’activitat, deixaria de cobrar l’ajuda des de maig, però al seu torn, no hauria de retornar l’import dels mesos anteriors.

Tot això, sempre que, l’autònom prevegi que no complirà qualsevol dels dos requisits necessaris per cobrar la prestació, tant la caiguda mínima de facturació com els rendiments nets màxims. Si bé els experts adverteixen que, fins al 30 de maig, no es podrà saber amb certesa si es compliran o no aquestes condicions, sí que existeixen algunes fórmules per a avançar-se a aquestes circumstàncies i esbrinar si es compleixen els requisits abans d’hora.

Calcular els rendiments nets mensuals

Concretament, es poden conèixer els rendiments nets mensuals del passat mes de gener i fer una prospecció del que succeirà en els pròxims mesos. En el cas que se superin els 1.330 euros – si s’opta a la prestació extraordinària de cessament d’activitat- o els 1.108 -si s’opta a les altres prestacions extraordinàries-, l’autònom ja sabrà amb certesa que haurà de retornar sigui com sigui els diners que hagi percebut.

Estimar si la facturació caurà més d’un 50%

No obstant això, i per més que es compleixi el requisit de trobar-se per sota del límit de rendiments nets, l’autònom tampoc té assegurat que no hagi de retornar la prestació més endavant, en cas que accedeixi a la prestació extraordinària de cessament d’activitat.

Això és perquè hi ha una segona condició en la prestació compatible amb l’activitat, que és la caiguda de la facturació en més d’un 50% en el primer semestre de 2021 respecte a l’últim semestre de 2019. Com que encara no ho conclòs el primer semestre d’enguany, no és possible saber amb certesa si es compliran tots els requisits o no, i si caldrà retornar més endavant el percebut.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors