Compartir

La Direcció General de Treball ha emès amb data 1 de maig de 2020 el Criteri sobre l’aplicació de les mesures de suspensió i reducció de jornada durant la fase de desconfinament de l’estat d’alarma,

Els ERTO es podran renunciar total o parcialment: Les empreses que estiguessin aplicant les mesures de suspensió o reducció de jornada hi poden renunciar, de manera total o parcial respecte de part o la totalitat de la plantilla, i de manera progressiva segons vagin desapareixent les raons vinculades per força major.

Es permet passar de les suspensions de contracte a les reduccions de jornada: Igualment serà possible alterar la mesura suspensiva inicialment plantejada i facilitar el trànsit cap a les reduccions de jornada, que suposen un menor impacte econòmic sobre el treballador i permetran atendre la gradualment creixent oferta i demanda de productes i serveis de les empreses.

Requisits: les exigències documentals i de procediment seran les imprescindibles i n’hi haurà prou comunicant a l’autoritat laboral la renúncia a la mesura autoritzada o comunicada, davant una recuperació íntegra de l’activitat i gestionar els canvis a la Seguretat Social.

Vegeu el criteri de la Direcció General del Treball

 

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors