Compartir

La sentència d’un jutjat de Càceres ha declarat que constitueix accident de treball la caiguda d’una empleada, que estava teletreballant, en el bany de casa seva

Es accident de treball el que es produeix en el lloc de treball o durant el desplaçament des de casa al lloc de treball o a l’inrevés. El teletreball o treball a casa ha donat lloc a molta casuística. Quan un treballador o treballadora s’accidenta a casa seva durant la jornada en que està teletreballant, es accident de treball ? La  resposta afirmativa l’ha donada una sentència del Jutjat de Càceres de 26 d’octubre de 2022.


Quins son els fets ? 

La treballadora arran de la pandèmia ha estat realitzant la seva tasca des de casa, consistint la feina a estar asseguda davant d’un ordinador. El jutge considera provat que el 8 de març de 2022 va anar al bany del seu domicili i en sortir, per reprendre la seva tasca, va ensopegar al passadís, caient a terra, patint un traumatisme al colze i al costat dret.

Que va dir la mútua que assegurava els accidents de treball ? 

La mútua va al·legar que en no haver-se produït l’accident estant asseguda davant l’ordinador del seu domicili no es podia parlar de “lloc de treball”, i per tant no estava protegida per la normativa.

Que diu el jutge ? 

El jutge, en canvi, apunta que no hi ha hagut una clara interrupció del nexe causal, i posa d’exemple d’interrupció la situació de qui, en temps de treball, estant a la cuina del seu domicili, es tallés accidentalment amb un ganivet.
En aquest cas, aprofundeix la sentència, “ningú posaria en dubte l’oportunitat de considerar accident de treball el patit per un empleat en idèntica circumstància si treballés en una fàbrica, oficina o botiga”.

En aquest sentit indica la sentència, “l’obligada visita al bany per atendre una necessitat fisiològica, constant l’exercici de la jornada laboral, no pot enervar la presumpció legal” i conclou “no es tracta aquí de fer millor condició a qui teletreballa, al contrari, es busca evitar-ne la desprotecció”.

Conclusió: 

Segons aquesta sentència, tot accident ocorregut en el domicili en ocasió del teletreball tindria la consideració d’accident de treball i hauria d’estar cobert per la mútua d’accidents de treball. En to cas la sentència no és ferma i contra aquesta es pot interposar recurs de suplicació davant la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia d’Extremadura.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors