Compartir
La Generalitat de Catalunya acaba de modificar en el següent sentit els criteris pel que fa a l’ús de la mascareta en els centres de treball:

En empreses no obertes al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball (asseguda i/o fent una tasca que no comporti mobilitat) i amb totes les mesures necessàries, pot prescindir de la mascareta malgrat que continua sent recomanable. En canvi, serà obligatòria per a tots els desplaçaments que es facin a l’interior del centre de treball (entrades, sortides, lavabo…)

També es podrà prescindir de la mascareta en aquelles feines que impliquin un gran esforç físic, independentment de si es duen a terme a l’interior o a l’exterior (per exemple, en treballs vinculats a la construcció) i sempre que es pugui garantir la seva seguretat i salut.

EXCEPCIONS

  • En cas de dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús.
  • Persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.
  • Quan per la pròpia naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta resulti incompatible.

 

MÉS INFORMACIÓ

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/faqs-us-mascareta.pdf

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís  trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors