Compartir

En una Sentència recent del Tribunal Constitucional, de data 3/3/2016, es dóna validesa a la instal.lació de càmeres de vigilància sense el consentiment previ dels treballadors, constatant que han de ser informats de forma genèrica de la instal.lació de les càmeres, però sense necessitat que l’empresari concreti els propòsits de la mesura i l’abast del tractament d’aquestes dades personals. A tal efecte, el Tribunal Constitucional amb aquest nou criteri considera que és suficient  la col.locació d’un distintiu que informi sobre la instal·lació de la càmera de vigilància, que haurà de ser col·locat en un lloc visible, i tanmateix l’empresa també podrà adoptar aquestes mesures de vigilància i control, sempre i quan:

  • Les mesures siguin proporcionades i guardin la consideració deguda a la dignitat dels treballadors.
  • La única finalitat sigui vigilar si compleixen amb les seves obligacions laborals.

Per tant, amb aquest nou criteri desapareix la obligació de l’empresa d’entregar als seus treballadors una comunicació addicional indicant que les gravacions s’utilitzaran per imposar sancions disciplinàries.

juridica1

Som assessors jurídics i laborals. Consulti’ns sense compromís trucant al 972 426 004 o per correu electrònic adreçat a alguna de les nostres advocadas: cristinaromaguera@rm-assessors.cat o martaromaguera@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors