Compartir
entrada exempple

Segons resulta de la sentencia 144/2019, dictada el passat 10 de desembre per la Sala Social de la Audiència Nacional, les empreses tenen dret a descomptar de la jornada laboral dels seus treballadors el temps que aquests hagin destinat a sortides per fumar o fer un cafè. Destaquem el següent:

Canvi de criteri en la computació de la jornada per la part de l’empresa:

  • Situació anterior a la sentència: En el cas que ha jutjat l’Audiència Nacional, el temps que invertien els treballadors por sortir a fumar o fer el cafè l’empresa el considerava com a temps de treball dins la jornada i no es descomptava.
  • Implementació del nou registre de jornada: L’empresa va aprofitar la nova normativa que l’obliga a registrar la jornada laboral dels seus treballadors per modificar l’horari de treball i passar a descomptar aquelles pauses del temps efectivament treballat.

 

Postura del sindicats: Els sindicats varen impugnar l’actuació de l’empresa en entendre que era contrària a l’article 41.4 de l’Estatut dels Treballadors per haver modificat negativament les condicions de treball existents amb anterioritat a la implantació del registre d’horari, obligant a fitxar els treballadors quan realitzen una pausa per a fumar, prendre cafè o esmorzar, amb l’objectiu de descomptar aquest temps de les hores efectivament treballades.

Resolució de l’Audiència Nacional:

  • Argumentació: El Tribunal dóna la raó a l’empresa i desestima la demanda del sindicat en entendre que la implantació del registre de jornada no va alterar condicions de treball prèvies. Assenyala que no existia amb anterioritat cap condició contractual generalitzada, pacte o acord col·lectiu o decisió unilateral de l’empresa que establís que aquestes pauses s’havien de computar com a temps treballat.
  • Conclusió: Això suposa, segons el tribunal, que no s’alteren condicions laborals prèvies i que, per tant, es podrà descomptar les pauses per al cafè o per a fumar del temps de treball efectiu en virtut del sistema establert per l’empresa.
  • Recurs: El sindicat ja ha anunciat que presentarà recurs. En tal cas la decisió última la tindrà el Tribunal Suprem.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors