Compartir

En el recent debat sobre “El estado de la Nación”, que es va celebrar en el parlament espanyol, el president Rajoy va anunciar una sèrie de mesures orientades a afavorir els col·lectius més vulnerables de la nostre societat. Aquestes intencions ara s’han materialitzat en el Real Decreto Ley 1/2015, publicat en el BOE del passat 28 de febrer. Seguidament en resumim els aspectes més destacats pel que fa a les mesures de caràcter fiscal, social i de protecció als deutors hipotecaris. Feu clic aquí per accedir al text legal.

Modificacions a l’Impost sobre la Renda de les persones físiques. IRPF Feu clic aquí per accedir a la informació.

  • Deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec
  • Exempció de rendes obtingudes pel deutor en procediments concursals

Modificacions a l’Impost de societatsFeu clic aquí per accedir a la informacióimmobiliaria4

  • Exclusió de la obligació de declarar

Noves bonificacions en Seguretat social feu clic aquí per accedir a la informació.

  • Bonificació de les quotes del RETA per fills a càrrec menors de 7 anys o per tenir a càrrec familiars dependents
  • Nova tarifa reduïda de cotització a la Seguretat Social per a la contractació indefinida.

Noves mesures de protecció als deutors hipotecaris sense recursos (persones d’especial vulnerabilitat) Feu clic aquí per accedir a la informació.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors