Compartir

El passat 29 de juny la Comissió d’Ocupació del Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat la proposició de Llei de reformes urgents del treball autònom, una norma que inclourà algunes mesures de millora per a aquest col·lectiu. Aquesta norma està ara pendent de l’aprovació del Senat però s’espera que sigui un simple tràmit i que la gran majoria de les mesures ja entrin en vigor el proper setembre.

Destaquem el més important, si bé recordem que no serà d’aplicació mentre la norma no s’aprovi definitivament:

 • IRPF; Es permetrà la deducció en l’IRPF del 20% de despeses d’aigua, electricitat o internet, si es treballa des de casa (en el cas d’activitats econòmiques sense local afecte).
 • RETA: La Seguretat Social cobrirà l’accident en itinerància (anada o de tornada al lloc de treball).
 • COMPATIBILITZAR JUBILACIÓ I TREBALL: Si s’és autònom en edat de jubilació, i es té almenys un treballador contractat, es podrà compaginar l’activitat amb el 100% de la pensió, en lloc del 50% de la pensió que s’establia fins ara en cas de continuar amb l’activitat.
 • LA QUOTA DEL RETA DELS AUTÒNOMS SOCIETARIS SEGURAMENT AUGMENTARÀ: La quota dels autònoms societaris es desvincula de la pujada del salari mínim interprofessional, per la qual cosa s’establirà cada any als pressupostos generals de l’estat.
 • REDUCCIÓ DE SANCIONS PER RETARD EN EL PAGAMENT DE LA SEGURETAT SOCIAL: Redueix les multes per impagament a la Seguretat Social, del 20 al 10% en el primer mes.
 • CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ EN EL RETA: Permet canviar quatre vegades a l’any la base de cotització, en funció d’interessos i ingressos.
 • COTITZACIÓ PER DIES TREBALLATS: Permet donar-se d’alta i de baixa per pagar tan sols pels dies treballats. Únicament pagaran pels períodes efectivament treballats (permeses 3 altes i 3 baixes a l’any).
 • TARIFA PLANA DE COTITZACIÓ EN EL RETA: S’amplia la tarifa plana de 50 euros de 6 mesos a un any, i passats dos anys des de la finalització de l’activitat, els autònoms es podran tornar a acollir a aquesta tarifa. S’estableix una tarifa plana de 50 euros per a dones que es reincorporin després de la baixa per maternitat.
 • NOVES EXEMPCIONS I BONIFICACIONS EN LA COTITZACIÓ AL RETA:
  • Exempció del 100% de la quota durant 1 any per a la cura de menors o dependents.
  • Bonificació 100% de la cotització a la Seguretat Social per a treballadors autònoms durant descans per maternitat, paternitat, adopció, etc.
  • S’augmenta fins als 12 anys (abans 7) l’edat de menors a càrrec que dóna dret al reconeixement de la bonificació per conciliació.
  • Exempció del 100% de la quota d’autònoms durant 12 mesos per cura de menors o dependents.

 

Close-up image of real estate agent and his client shaking hands

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083 o per correu electrònic adreçat a alguna de les nostres assessores: rosaclara@rm-assessors.cat, o, montsepla@rm-assessors.cat.

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors