Compartir
El salari mínim interprofessional s’ha incrementat en 15 euros mensuals, fins els 965 euros. Aquesta revisió té efectes retroactius des del dia 1 de setembre del 2021.

El BOE del 29 de setembre publica el Reial Decret 817/2021 que fixa el nou salari mínim interprofessional. Destaquem el següent:

Quantia del nou salari mínim interprofessional (SMI):

  • Mensual: 965,00 €
  • Diari: 32,17 €
  • Anual: 13.510 €
  • Servei domèstic. Per hora efectiva: 7,55 €

Còmput en diners:

Per l’import del SMI computa únicament la retribució en diners sense que la retribució en espècie pugui minorar la seva quantia total.

Seguretat social:

Les bases mínimes de cotització no podran ser inferiors a la quantia del SMI vigent incrementada en 1/6.

Efectes:

El nou SMI tindrà efectes del del passat 1 de setembre i fins el proper 31 de desembre. Per tant, caldrà abonar les possibles diferències del mes de setembre.


Compensació i absorció:

La revisió del salari mínim interprofessional no afectarà a l’estructura ni a la quantia dels salaris que vinguessin percebent els treballadors, quan en el seu conjunt i en còmput anual siguin superiors al SMI. A aquests efectes, el salari mínim en còmput anual que es prendrà com a terme de comparació serà el resultat d’addicionar-hi al salari mínim fixat tots els complements salarials en funció de circumstàncies relatives a les
condicions personals del treballador, al treball realitzat o a la situació i resultats de l’empresa.

Aquestes percepcions són compensables amb els ingressos que per tots els conceptes vinguessin percebent els treballadors en còmput anual i jornada completa.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors