Compartir
blog assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

En el mes de desembre s’ha produït les modificacions de cada any, principalment en matèria fiscal i de Seguretat Social, que enguany s’hauran d’afegir a la reforma fiscal de la que varem donar notícia el mes passat.

Aquestes modificacions estan incloses en les següents disposicions:

Resumim tot seguit els aspectes al nostre criteri més importants, deixant de banda, per evitar repeticions, aquells aspectes inclosos en la reforma fiscal ja comentada anteriorment en el nostre blog.

1.- Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF): Per veure el resum, feu clic aquí.

 • Cobrament anticipat de deduccions per discapacitat d’ascendents i descendents o per formar part de família nombrosa.
 • Retencions sobre els rendiments del treball.

2.- Impost sobre el Patrimoni: Per veure el resum feu clic aquí. 

3.- Seguretat Social. Pensions. Per veure el resum feu clic aquí.

 • Increment de les pensions.
 • Límit màxim de l’import de les pensions.
 • Complements per arribar a la quantia mínima de la pensió.
 •  Quanties mínimes anuals de les pensions de jubilació del sistema de Seguretat Social pel 2015.

4.- Seguretat Social. Cotització: Per veure el resum feu clic aquí.

 • Bases màxima i mínima de cotització a cada un dels règims de Seguretat Social.
 • Tipus de cotització al regim general.
 • Cotització al regim especial de treballadors empleats de la llar.
 • Cotització al regim especial de treballadors autònoms.
 • Reduccions en la cotització a la Seguretat Social.

5.- Relacions laborals: Per veure el resum feu clic aquí.

 •  Permís de paternitat.
 • Salari mínim interprofessional

6.- Altres: Per veure el resum feu clic aquí.

 • Interès legal del diner
 • Indicador d’efectes múltiples de renda (IPREM)

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors