Compartir
blog 3 assessoria integral girona i figueres | RM Assessors

En el BOE del dia 31 de desembre del 2016 s’ha publicat el Real Decreto 746/2016, de 30 de desembre, sobre revalorització de les prestacions socials. Destaquem:

Increment de les pensions:

 • El 2017, les pensions de la Seguretat Social i de Classes Passives de l’Estat s’incrementaran  en un 0,25%.
 • No s’incrementaran quan el pensionista percebi pensions públiques per sobre el límit mensual de 2.573,70 euros/mes o del límit anual de 36.031,80 euros.

Complement per mínims del sistema de la Seguretat Social pel 2017:

 • Límit d’ingressos anuals per a tenir dret al complement per mínims:
  • Sense cònjuge a càrrec: 7.116,18 €/any.
  • Amb cònjuge a càrrec: 8.301,10 €/any.

Recordem que els pensionistes que al llarg de l’exercici percebin rendes acumulades superiors al límit a què es refereix l’apartat anterior, estan obligats a comunicar-ho a les entitats gestores en el termini d’un mes des que aquest fet es produeix-hi.

 • Quanties mínimes anuals de les pensions més habituals:
  • Jubilació i invalidesa total de  majors de 65 anys, i invàlides absoluta:
   • Amb cònjuge a càrrec: 11,016,60 €.
   • Amb cònjuge no a càrrec: 8.471,40 €.
   • Sense cònjuge a càrrec: 8.927,80 €.
  • Viudetat:
   • Amb càrregues familiars: 10.326,40 €
   • Amb 65 anys o discapacitat igual o superior al 65%: 8.927,80 €
   • Entre 60 i 64 anys: 8.351,00 €
   • Menor de 60 anys: 6.760,60 €

Quantia d’altres pensions i prestacions públiques pel 2017:

 • Pensions del SOVI:
  • No concurrents amb d’altres pensions: 5,713,70 €/any.
  • Concurrents amb pensions de viudetat: 5,546,80 €/any.
 • Pensions no contributives: 5.164 ,60 €/any. Complement pel lloguer d’habitatge; 525 €/any,

butlletimensual3

Som assessors laborals. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 426 083, o per correu electrònic adreçat a laboral@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors