Compartir

El Real Decreto 1171/2015, de 29/12, publicat en el BOE del 30/12, ha establert la quantia del salari mínim interprofessional pel 2016. Destaquem el següent:

  • Quantia del salari mínim interprofessional: 655,20 €/mes o 21,84 €/dia, en funció de si el salari està fixat per mesos o per dies. Si es realitzes una jornada inferior el salari es rebrà a prorrata. Els treballadors també tenen rebre, com a mínim, dues gratificacions extraordinàries en quantia equivalent a una mensualitat de salari cada una.
  • Treballadors eventuals i temporers: Han de rebre com a mínim 31,03 € per jornada legal en l’activitat. Aquest import inclou la part proporcional de diumenges, festius i de les dues gratificacions extraordinàries.
  • Empleats de la llar: 5,13 € per hora efectivament treballada, que inclou tots els conceptes retributius.
  • Complements salarials: Els treballadors hauran de rebre, a més, els complements salarials pactats en convenis col·lectius i contractes de treball.
  • Compensació i absorció: Aquesta revisió del salari mínim no afecta a l’estructura ni a la quantia dels salaris que estiguin percebent els treballadors, que en cap cas podran percebre un import total anual inferior a 9.172,80 €.

laboral1

 Som assessors laborals. Ens podeu consultar sense compromís trucant al 972426083 o per correu electrònic adreçat a rosaclara@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors