Compartir
Les empreses que tinguin treballadors que realitzin funcions laborals en la modalitat de teletreball, hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), dins de les retribucions de cadascun d’ells, un nou concepte retributiu 0062 “DESPESES DE TELETREBALL”.

El Reial decret llei 28/2020, estableix el dret dels treballadors que prestin els seus serveis sota aquesta modalitat, a rebre l’abonament o compensació de les despeses en què poguessin incórrer per l’acompliment de les seves tasques (equips informàtics, eines i altres mitjans):

Per a aquests casos, la justificació seria expressada pel contingut de l’acord de treball a distància establert entre empresa i treballador i la regulació recollida en els convenis o acords col·lectius.

Si la seva empresa compensa aquest tipus de despeses, no s’oblidi de relacionar-nos aquest nou concepte retributiu

Aquestes compensacions no cotitzen; no s’inclouen en la base de cotització però s’han de comunicar.

Som assessors laborals i de la Seguretat Social. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors