Compartir
Cotxe
A partir del 27 d’abril del 2022 els qui es dediquin a les activitats d’hostalatge i de lloguer de vehicles a motor hauran de complir les normes de registre i d’informació amb la finalitat de protegir la seguretat ciutadana.

Fins ara, les normes sobre registre i entrada de viatgers estaven circumscrites a les activitats d’hoteleria i en quedaven fora les noves modalitats d’activitats d’allotjament, com ara els habitatges turístics i també les empreses de lloguer de vehicles a motor.

Amb la finalitat de incloure aquelles activitat que restaven sense aquest control, ha estat publicat el Reial Decret 933/2021, de 26 de octubre. En destaquem els següents aspectes:


Activitats incloses

  • Hotels, hostals, pensions, cases d’hostes.
  • Establiments de turisme rural o anàlegs, per tant inclou els allotjaments turístics i els habitatges d’ús turístic, siguin professionals o no.
  • Intermediaris de serveis turístics, incloses plataformes digitals.
  • Empreses dedicades al lloguer de vehicles sense conductor.

Obligacions

  • Comunicar la seva activitat a l’autoritat competent. També hauran de comunicar la variació de les dades que constin en la comunicació inicial.
  • Recollir les dades personals dels usuaris.
  • Facilitar i fer signar els informes d’entrada pels majors de 14 anys que facin ús dels serveis d’allotjament.
  • Dur un registre informàtic amb les dades dels usuaris que s’haurà de conservar durant tres anys a partir de la finalització del servei (els particulars no professionals que es dediquin a l’hostatge quedaran exclosos de dur aquest registre i de conservar les dades).
  • Transmetre a les autoritats competents les dades les dades dels viatgers i de la transacció corresponents a cada servei prestat. La transmissió s’haurà de fer de manera immediata i en tot cas en un termini no superior a les 24 hores des de que es realitzi la reserva, es formalitzi el contracte o, si escau, s’anul·li la reserva, i, en tot cas, a l’inici dels serveis contractats.

Entrada en vigor 

Aquesta disposició entrarà en vigor el 27 d’abril del 2022, però les obligacions de comunicar l’activitat i de transmetre les dades dels clients no entraran en vigor fins el dia 2 de gener de 2023. Queda pendent de regular els models de comunicació i el procediment de notificació de les dades dels clients.

Som Gestors administratius. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors