Compartir

SABÍEU QUE ELS TREBALLADORS AUTÒNOMS …..

  • Quan treballin també per compte d’altri tenen dret a la devolució de quotes de la Seguretat Social ?
  • Podran cotitzar per dies i no per mesos ?
  • Si son emprenedors, es podran acollir a una tarifa plana de 50 € mensuals ?
  • Podran gaudir d’una bonificació del 100% per a la contractació de familiars o la parella de fet ?
  • Podran fet compatible cobrar el 100% de la jubilació amb el treball per compte propi ?
  • Podran deduir part de les despeses del seu habitatge quan treballin a casa ?

Informeu-vos amb nosaltres, gratuïtament i sense compromís d’aquestes i altres modificacions introduïdes per la Llei 6/2017,de 24 d’octubre que afecten als treballadors autònoms.

Per concertar dia i hora: Tèl. 972 208 258; correu electrònic: info@rm-assessors.cat.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors