Compartir

En el DOGC del 9 de març s’ha publicat la convocatòria per als ajuts al sector del comerç al detall en establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials situats dins de centres, galeries o recintes comercials, que s’han vist afectats econòmicament per les mesures preses per la COVID-19.

Destaquem el següent:

Termini de sol·licitud:

  • El ajuts es poden sol·licitar a partir de les 09.00 hores del 10 de març fins a les 14.00 hores del 17 de març.
  • Només han de sol·licitar la subvenció els establiments que no es van beneficiar de la primera línia d’ajuts, oberta al gener. Els beneficiaris d’aquella línia rebran el pagament de l’ajut de manera automàtica.

Requisits:

  • Caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa en la sol·licitud, que l’activitat del sol·licitant s’ha vist afectada econòmicament per les mesures de salut pública decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 i ha estat obligada a tancar.
  • Documentació a presentar: Fotografia de l’interior i de la façana de l’establiment.

Quantia dels ajuts:

  • 5.000 euros/establiment per a comerços de productes no essencials de més de 400 metres quadrats.
  • 5.000 euros/establiment per a comerços al detall de productes no essencials situats en centres, recintes o galeries comercials.
  • 7.000 euros/establiment per a bars, restaurants i cafeteries situats en centres, galeries o recintes comercials.

Tramitació:

  • Es podrà presentar una sol·licitud per cada establiment dels quals sigui titular el beneficiari d’aquests ajuts.
  • Les persones a les quals es va atorgar una subvenció en el marc de la Resolució de 25-01-2021 publicada al DOGC de 26-01-2021, seran considerats beneficiaris en la convocatòria de les presents bases per a l’import que s’hi estableixen, sense que calgui que tornin a presentar la sol·licitud, sempre que no s’hagin modificat les dades que van declarar i quan així es determini en la convocatòria. En cas de no estar interessat a rebre l’ajuda, es podrà presentar el desistiment a través d’una petició genèrica.
  • Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats. Les subvencions s’atorgaran per ordre cronològic de presentació de la sol·licitud.

Som Gestors Administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors