Compartir
El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional part de la llei catalana que regula el preu del lloguer en considerar que alguns articles envaeixen competències estatals.

La Llei 11/2020 va limitar el preu del lloguer dels habitatges en determinades poblacions de Catalunya en les que hi havia més demanda que no pas oferta. Aquesta limitació que operava actualment a Blanes, Figueres, Girona i Salt, ha quedat sense efecte per la sentència que comentem. Destaquem el següent:

Disposicions que han estat anul·lades

Aquesta sentència declara nuls els articles 1, 6 a 13, 15 i 16.2. de la llei 11/2020 de Catalunya, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge.
 
També declara nul·les les disposicions addicionals primera, segona, tercera i quarta; la disposició transitòria primera, i les disposicions finals tercera i quarta, lletra b), d’aquesta mateixa llei de contenció de rendes.

Efectes de la sentència del Tribunal Constitucional

Entrada en vigor A partir d’avui, 8 d’abril de 2022.

La sentència tindrà efectes a partir del dia 8 d’abril de 2022. Podeu accedir al text de la sentència clicant aquí. Destaquem el següent:

  • Contractes signats fins el 7 d’abril de 2022.: Es mantindran en els seus termes i no quedaran afectats per la sentència que comentem.
  • Contractes que es signin a partir del 8 d’abril de 2022: Les parts podran acordar lliurament la renda que considerin convenient quan no es tracti d’habitatges de protecció oficial.
Som agents immobiliaris i administradors de finques. Consulteu-nos sense compromís.

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors