Compartir
A partir del 20 d’abril ha deixat de ser obligatori l’ús de les mascaretes en els espais interiors, salvant excepcions.

En el BOE del 20 d’abril de 2022 s’ha publicat el Reial decret 286/2022, que posa fi a l’ús de màscares en interiors, excepte en determinats casos, com en hospitals o el transport públic. Seguirà també l’ús obligatori en els centres de treball quan ho determini l’avaluació de riscos laborals.

Us de la mascareta en l’entorn laboral:

Amb caràcter general, no serà preceptiu l’ús de mascaretes. No obstant això, els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la corresponent avaluació de riscos del lloc de treball, podran determinar les mesures preventives adequades que s’hagin d’implantar al lloc de treball o en determinats espais dels centres de treball, inclòs el possible ús de màscares, si així es derivés de la referida avaluació.

Llocs on es manté l’ús obligatori de la mascareta:

  • Centres, serveis i establiments sanitaris, incloses farmàcies.
  • Centres sociosanitaris i, en particular, en les residències d’ancians.
  • Transport públic: Es manté l’obligatorietat en el transport aeri, per ferrocarril o per cable, en el transport públic de viatgers i en els espais tancats de vaixells i embarcacions, quan no es pugui mantenir la distància de seguretat. No obstant això, s’ha considerat que aquesta obligació d’utilització de la mascareta no s’ha de mantenir per a les andanes i estacions de viatgers.

Es recomana l’ús responsable de la mascareta (no obligatori) en els següents casos:

  • En qualsevol situació en que es mantingui un contacte prolongat amb altres persones a menys de 1,5 metres de distància.
  • En els esdeveniments multitudinaris.
  • En l’entorn familiar i en reunions o celebracions privades, es recomana un ús responsable en funció de la vulnerabilitat dels participants.
Som Gestors Administratius. Consulteu-nos sense compromís

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors