Compartir

Benvolguts clients, companys i amics,

Donades les circumstàncies excepcionals en les que ens veiem immersos i donades les mesures també excepcionals derivades del Covid-19, us comuniquem que en els propers dies les nostres oficines romandran obertes només per atendre les vostres consultes per telèfon i  correu electrònic, i per la gestió telemàtica. Us demanem que en la mesura que sigui possible us comuniqueu amb nosaltres via e-mail o telèfon.

Les persones que tingueu cites concertades per les properes dues setmanes, ens posarem en contacte amb vosaltres per ajornar-ho o gestionar les consultes per altres vies no presencials.

Aprofitem l’ocasió per anticipar-vos les següents mesures que ja ha adoptat els Governs Estatal i Autonòmic:

 

En el àmbit de la Seguretat Social: Extensió de la bonificacions dels contractes fixes discontinus dels mesos febrer a juny: Las empreses del sector turístic, així com comerços i hostaleria, vinculades al sector turístic, que generen activitat productiva els mesos de febrer a juny i mantinguin l’activitat durant aquests mesos, podran aplicar una bonificació del 50% de las quotes de la Seguretat Social.

En el àmbit tributari:

 • Es permet ajornar els  deutes de IVA, retencions, pagaments a compte de IRPF, retencions i pagaments fraccionats en impost de societats, sempre que concorrin els requisits en el Reial Decret 7/2020.
 • L’ajornament serà per un període de 6 mesos, els 3 primers sense interessos.
 • Per poder-ho gestionar serà necessari presentar-ne una sol·licitud, a la que no caldrà adjuntar garanties de pagament.
 • També s’ha ajornat la presentació i pagament de la taxa turística.

 

En l’àmbit judicial:

 • S’ha previst la suspensió de les actuacions judicials i senyalaments programats garantint serveis essencials en determinats supòsits molt urgents que puguin crear perjudicis, i altres assumptes urgents.

 

D’altra banda, davant la situació en què ens trobem, volem remarcar el següent

 

Treballadors infectats pel coronavirus o que l’autoritat sanitària hagi decretat el seu aïllament, inclòs els autònoms:

 • Tindran dret a la baixa laboral. La baixa la podran demanar al metge de família de la Seguretat Social, ells mateixos o una persona propera en el seu nom .
 • La prestació que rebran serà la que correspondria a la contingència d’accident de treball (el 100% de la prestació a càrrec de la Seguretat Social). En cas d’aïllament es percebrà des de la data en què s’acordi l’aïllament.
 • Durant la baixa, les empreses hauran de seguir cotitzant a la Seguretat Social.

 

Que podran fer les empreses afectades pel coronavirus ?

 • Empreses que es vegin obligades a suspendre total o parcialment la seva activitat per ordre de l’administració En aquesta cas l’empresa podrà instar la suspensió dels contractes de treball per causa de força major.
 • Empreses no obligades a suspendre la seva activitat però afectades indirectament per la crisi del coronavirus: L’empresa podrà instar la suspensió dels contractes de treball per causes econòmiques, organitzatives o productives. Es podria intentar també per causa de força major.

 

En els dos casos esmentats:

 • La relació laboral quedarà en suspens i els treballadors rebran la prestació d’atur.
 • L’empresa no haurà de pagar el salari, però si haurà de cotitzar a la Seguretat Social a no ser que a darrera hora s’acordi el contrari.
 • També son possibles altres solucions d’acord amb els treballadors, com ara anticipar vacances o tele treball.

 

Referències legals (Hi podeu accedir fent clic sobre la disposició):

 • Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.
 • Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
 • Real Decreto 463/220 per el que es declara l’estat d’alarma. Esteu atents a l’annex 1 d’aquesta disposició que relaciona totes les activitats que han quedat suspeses.

 

Gràcies per la vostra comprensió i confiança.
No esteu sols. Mantingueu-vos en contacte amb nosaltres i us seguirem informant.

 • Per qualsevol qüestió de l’àmbit laboral: rosaclara@rm-assessors.cat.
 • Per qualsevol qüestió de l’àmbit fiscal: antoninavarro@rm-assessors.cat.
 • Per qualsevol qüestió de l’àmbit jurídic: juridic@rm-assessors.cat.
 • Per qualsevol qüestió relacionada amb assegurances: jordipol@rm-assessors.cat.
 • Per qualsevol qüestió relacionada amb l’agència immobiliària o l’administració de finques: llorencrodriguez@rm-assessors.cat.

e-mail: info@rm-assessors.cat. Telèfon 972 208 258.

 

 

 

 

 

 

"*" indicates required fields

Compartir

Desplaça cap amunt
Obrir xat
Neccesita ajuda?
RM Assessors